Saber la singularitat: innovació docent des dels feminismes

Autor
Martínez i Àlvarez, Patrícia Victòria
Tipus
Llibre
Número
46
Editorial
Universitat de Barcelona. IDP/ICE & Ediciones Octaedro
Col·lecció
Colecció Quaderns de Docència Universitària
Any
Universitat

Al llarg del curs 2020-2021 diverses docents de diferents àrees de coneixement van participar a la formació «Innovació Docent des dels feminismes: pràctica i elaboració d’eines universitàries» impulsada per l’IDP-ICE de la Universitat de Barcelona.

El que presentem aquí són alguns dels resultats d’aquesta experiència: durant la formació cada docent va desenvolupar la tasca d’identificar, recollir, sistematitzar i analitzar les pràctiques feministes amb què du a terme la seva docència innovant.

Aquesta feina d’anàlisi ens ha permès també detectar i visibilitzar pràctiques, continguts i dinàmiques tradicionals que han agreujat les desigualtats a les aules universitàries i des d’aquestes. Un dels objectius de la innovació docent és aconseguir una major autonomia de l’estudiant a partir de noves formes d’aprenentatge que incloguin una avaluació formativa, així com el desenvolupament de competències específiques i transversals: els següents articles descriuen continguts, pràctiques d’aula, formes d’avaluar, i de concebre el coneixement que transformen la relació de les estudiants amb el saber científic, amb la universitat, i amb els companys i docents.

Promovem, amb aquestes bones pràctiques, millores en l’avaluació, pensament crític i lliure per aplicar coneixements, corresponsabilitat a l’aula, i assoliment de competències que humanitzen la realitat acadèmica tot despatriarcalitzant- la.