Miembros

HÉCTOR POSE PORTO

Héctor Pose é Doutor en Psicopedagoxía pola Universidade da Coruña.

Ten  participado      como       investigador    en    diversos estudos sociopedagóxicos, relator en numerosos Congresos, Cursos e Xornadas sobre Animación Sociocultural e Xestión Cultural, así como publicado artígos e libros sobre asociacionismo, animación sociocultural, animación teatral, etc. Exerceu como Técnico de Educación e Cultura no Concello de Malpica (1991-2000).

Actualmente é Profesor na Facultade de Educación da Universidade da Coruña. Pertence aos grupos de investigación SEPA-interea (UsC) e Política Educativa, Historia e Sociedade (UdC).


MARÍA BARBA

María Barba é educadora social, pedagoga e doutora en Ciencias da Educación pola Universidade de Santiago de Compostela.

Actualmente exerce como profesora asociada da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña, vinculada como investigadora a proxectos de investigación sobre cultura e sobre participación, e como docente ás materias de Pedagoxía Social e Recursos e estratexias para a intervención no tempo libre, no Grado de Educación Social. Desenvolveu a súa tese no campo da educación ambiental e, dende os seus inicios, vinculou tamén a súa labor de investigación á temática do cambio climático, a cultura da sostibilidade e a educación para o desenvolvemento.

Como educadora social na asociación Aliad Ultreia impulsou, xunto co Grupo de investigación SEPA da Universidade de Santiago de Compostela, un proxecto de investigación-acción-participativa no centro penal de Monterroso, que busca acrecentar as posibilidades de educación en prisión a través da participación. Foi premiado polo seu carácter innovador, e del se derivou a publicación do libro «Animación Sociocultural en prisión. Experiencia en el Centro Penitenciario de Monterroso».