Trabajo Final de Grado

Bautista Caperán, A. (2022). A participación infantil no eido local: análise da representación social da infancia galega [Trabajo de Fin de Grado]. Universidade da Coruña. https://www.udc.es/tfe/traballo/?codigo=27294


Suárez Cernadas, M.C. (2022). A participación infantil a nivel municipal. Estudo de caso do concello de Tomiño [Trabajo de Fin de Grado]. Universidade da Coruña. https://www.udc.es/tfe/traballo/?codigo=27298