Trabajo Final de Máster

Riádigos Couso, X. (2022). A participación infantil municipal en Galiza: percepcións e escenarios de oportunidade na construción de cidadanía [Trabajo de Final de Máster].   Universidade de Santiago de Compostela.