assenyalar i senyalar

Els verbs assenyalar i senyalar tenen significats diferents, que en algun cas s’interfereixen.

Exemple adequatEl professorat ha d’assenyalar els objectius de l’assignatura.

Exemple adequatEls camps senyalats amb un asterisc són obligatoris.


 • El verb assenyalar significa ‘mostrar o designar amb el dit o fent qualsevol altre senyal’.

  Exemple adequatAssenyalar amb el dit, tocar i agafar, és la manera que tenen els infants de capturar la realitat.

  Exemple no admissibleSenyalar amb el dit, tocar i agafar, és la manera que tenen els infants de capturar la realitat.


  També significa ‘dir, manifestar’.

  Exemple adequatEl comitè d’experts va assenyalar la falta d’indicadors quantitatius.

  Exemple no admissibleEl comitè d’experts va senyalar la falta d’indicadors quantitatius.


  O bé ‘fixar, establir, determinar una data, una quantitat’.

  Exemple adequatEl Consell d’Estudis ha assenyalat la data de la reavaluació.

  Exemple no admissibleEl Consell d’Estudis ha senyalat la data de la reavaluació.


 • En canvi, el verb senyalar significa ‘fer o posar un senyal (en alguna cosa)’.

  Exemple adequatEl professor ha senyalat les faltes d’ortografia en vermell.

  Exemple no admissibleEl professor ha assenyalat les faltes d’ortografia en vermell.


Per indicar a algú que empleni un camp o respongui una pregunta en un examen, formulari, qüestionari, etc., cal tenir en compte que el verb senyalar només és correcte si implica posar un senyal, una creu, etc.

Exemple adequatDels tres casos, assenyaleu-ne el correcte i justifiqueu la resposta.

Exemple adequatDels tres casos, indiqueu-ne el correcte i justifiqueu la resposta.

 
Exemple adequatSenyaleu la resposta correcta amb una creu.

Exemple adequatMarqueu la resposta correcta amb una creu.

Exemple no admissibleAssenyaleu la resposta correcta amb una creu.
Darrera actualització: 28-10-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«assenyalar i senyalar» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1931> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina