plurianual i pluriennal

L’adjectiu anual significa tant ‘que s’esdevé un cop l’any’ com ‘que dura un any’.

Exemple adequatLa UB acull la trobada anual de rectors de la Xarxa Vives d’Universitats.

Exemple adequatEn la modalitat anual del màster, els estudiants tenen classe cada dia.


En períodes d’anys superiors hi acostuma a haver una paraula per a cada significat.

 • Així, es parla de bianual, trianual i quadrianual per indicar que una cosa s’esdevé dues, tres o quatre vegades l’any, respectivament.

  Exemple adequatLa publicació d’aquesta revista és bianual: un número surt al mes de gener i l’altre, al mes de juny.

  Exemple adequatLes enquestes són trianuals: se’n fa una cada trimestre.


  Paral·lelament, es diu que alguna cosa és plurianual quan s’esdevé diverses vegades l’any.

  Exemple adequatLa convocatòria d’aquest examen és plurianual.

  Exemple adequatEl programa és plurianual. Va començar el 2010 i acabarà el 2020.


  Cal no abusar de l’adjectiu plurianual, i substituir-lo sempre que sigui possible per algun dels que indiquen un nombre més concret de vegades l’any.

 • En canvi, es parla de biennal, triennal, quadriennal i quinquennal per indicar que una cosa dura dos, tres, quatre o cinc anys, o bé que s’esdevé cada dos, tres, quatre o cinc anys, respectivament.

  Exemple adequatEls programes de doctorat són biennals.

  Exemple adequatHan dedicat tota la legislatura a un pla quadriennal de formació del professorat.


  Paral·lelament, es diu que és pluriennal tot el que dura més d’un any o tot el que s’esdevé després de diversos anys.

  Exemple adequatS’ha negociat el Pla pluriennal d’inversions per al període 2001-2006.

  Exemple adequatEls cicles universitaris són pluriennals.


  Com en el cas anterior, cal no abusar de l’adjectiu pluriennal, i se n’ha d’evitar l’ús sempre que sigui substituïble per un altre adjectiu acabat en -ennal que indiqui un nombre d’anys més concret.
Darrera actualització: 21-2-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«plurianual i pluriennal» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=939> [consulta: 4 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina