directiva i directriu

Les paraules directiva i directriu no poden considerar-se sinònimes ni usar-se en els mateixos casos, tot i tenir un significat proper.

  • El terme directiva, en l’àmbit del dret, fa referència a una ‘norma bàsica promulgada per alguns organismes internacionals que han de complir tots els seus membres’.

    Exemple adequatMillorar la gestió dels rius d’acord amb els objectius de la Directiva marc de l’aigua de la Unió Europea.


  • En canvi, el mot directriu té un ús més ampli i indica la ‘línia o norma de caràcter general que serveix de guiatge en la conducta o en l’actuació d’algú o d’algun grup’.

    Exemple adequatS’han aprovat les directrius acadèmiques i docents per als graus.


Així doncs, cal no confondre aquestes paraules i utilitzar-les adequadament.

Exemple adequatSeminari a l’entorn de les directives europees sobre energies renovables.

Exemple no admissibleSeminari a l’entorn de les directrius europees sobre energies renovables.


Exemple adequatJa han publicat les directrius per a la memòria del treball final de grau.

Exemple no admissibleJa han publicat les directives per a la memòria del treball final de grau.


El mot directriu no es pot fer servir com a adjectiu.

Exemple adequatS’expliquen les directrius i el procediment de redacció del pla.

Exemple no admissibleS’expliquen les línies directrius i el procediment de redacció del pla.


De manera semblant, la forma directiu és incorrecta com a sinònim de directriu.

Exemple adequatD’acord amb les directrius rebudes, aquesta partida s’ha de destinar a una acció concreta.

Exemple no admissibleD’acord amb les directius rebudes, aquesta partida s’ha de destinar a una acció concreta.
Més informació
Armengol, Ferran (2000). «Directriu/Directiva: aproximació a un terme jurídic conflictiu». Revista de Llengua i Dret, 33, 9-22. <http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/325> [Consulta: 29.06.2020].
Darrera actualització: 25-5-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«directiva i directriu» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2827> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina