dependent i depenent

Cal distingir entre depenent, que és el gerundi del verb dependre, i dependent, que és un adjectiu invariable quant al gènere (en canvi, cal recordar que com a nom, dependent sí que té femení, dependenta).

 • Depenent s’utilitza en els casos en què es pot substituir per segons o segons que.

  Exemple adequatDepenent de la manera com estructurem la feina, els resultats seran més bons o més dolents.

  Exemple no admissibleDependent de la manera com estructurem la feina, els resultats seran més bons o més dolents.


  Exemple adequatEl màster s’impartirà depenent que hi hagi prou inscripcions.


 • Dependent és un adjectiu que significa ‘que depèn d’algú o d’alguna cosa’.

  Exemple adequatSempre ha estat una persona dependent de la gent del seu entorn.

  Exemple no admissibleSempre ha estat una persona depenent de la gent del seu entorn.


  Exemple adequatAquests òrgans són dependents del Claustre.


  Exemple adequatAquest generador elèctric és dependent del que hi ha instal·lat a l’exterior de l’edifici.

  Exemple no admissibleAquest generador elèctric és depenent del que hi ha instal·lat a l’exterior de l’edifici.


  En el camp de les ciències de la vida, l’adjectiu dependent sovint s’utilitza en estructures adjectivals procedents de l’anglès, formades per un nom seguit de l’adjectiu dependent.

  En català, la solució a aquesta estructura pot ser de dues menes (depenent de l’ús, sobretot):

  • De tipus culte, de manera que s’obtenen adjectius compostos com els següents:

   Exemple adequatdosidependent (en anglès, dose-dependent)
   drogodependent (en anglès, drug-dependent)
   insulinodependent (en anglès, insulin-dependent)
   timodependent (en anglès, thymus-dependent)

   Exemple adequatLes persones que pateixen diabetis insípida, amb el temps, esdevenen insulinodependents.

   Exemple adequatLes funcions immunitàries de l’ésser humà són timodependents.


  • De tipus patrimonial, mitjançant la formació d’una estructura de diversos mots:

   Exemple adequatcinasa dependent de ciclina (en anglès, cyclin-dependent kinase)

   Exemple no admissiblecinasa ciclina dependent


   Exemple adequatcitotoxicitat cel·lular dependent d’anticossos (en anglès, antibody-dependent cellular citotoxicity)

   Exemple no admissiblecitotoxicitat cel·lular anticossos dependent


   Exemple adequatdependent del calci (en anglès, calcium-dependent)

   Exemple no admissiblecalci dependent


   Exemple adequatdependent del temps (en anglès, time-dependent)

   Exemple no admissibletemps dependent


   Exemple adequatLes cinases dependents de ciclina són cinases que participen en el desenvolupament del cicle cel·lular i que només són actives quan formen complexos moleculars amb ciclines.

   Exemple adequatL’equació de Schrödinger dependent del temps no és útil.

   Exemple no admissibleEn animals d’experimentació s’ha observat que l’efectivitat del tractament amb zidovudina és temps dependent.
Darrera actualització: 18-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«dependent i depenent» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=971> [consulta: 1 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina