bimensual i bimestral

Per expressar que una cosa té lloc dues vegades al mes, es fa servir la forma bimensual.

Exemple adequatLa revista és bimensual: es publica dues vegades al mes.

Exemple adequatS’han continuat reunint amb un ritme bimensual.


En canvi, quan es vol indicar que una cosa té lloc cada dos mesos, es fa servir la forma bimestral.

Exemple adequatLa revista és bimestral: es publica cada dos mesos.

Exemple adequatHan de redactar un informe bimestral de seguiment.


D’altra banda, l’adjectiu bimestral també significa que una cosa dura dos mesos.

Exemple adequatFan un consum bimestral d’aigua inferior als dotze metres cúbics.

Exemple adequatLes assignatures poden tenir una durada: anual, quadrimestral o bimestral.
Darrera actualització: 11-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«bimensual i bimestral» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=946> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina