oncogèn o oncogen

No s’han de confondre els mots oncogèn i oncogen, que s’assemblen formalment, però tenen significats i categories gramaticals diferents.

  • El substantiu masculí oncogèn fa referència als gens que determinen que una cèl·lula sana esdevingui cancerosa.

    Exemple adequatL’oncogèn K-ras és un dels oncogens més habituals en el càncer.

    Exemple no admissibleL’oncogen K-ras és un dels oncògens més habituals en el càncer.


  • En canvi, l’adjectiu oncogen -ògena, és sinònim de tumorígen -ígena i significa ‘que produeix tumors’.

    Exemple adequatEls virus són agents oncògens directes en moltes malalties animals.

    Exemple no admissibleEls virus són agents oncogens directes en moltes malalties animals.


Des del punt de vista tipogràfic, els gens, oncogens i protooncogens s’escriuen en cursiva.
Darrera actualització: 27-6-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«oncogèn o oncogen» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3638> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina