Autorització per continuar estudis per incompliment normativa

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

  • Readmissió després de dos anys sense matricula:

Estudiants que transcorreguts dos anys acadèmics consecutius sense matricula havent superat algun crèdit podeu sol·licitar la readmissió enviant e-mail Secretaria i sol·licitant telemàticament la readmissió per a ser inclosos en els llistats d'automatrícula.

  • Incompliment normativa de permanència:

Estudiants de CTA que han incomplert la normativa de permanència, envieu un email Secretaria i sol·liciteu la continuació dels estudis per a ser inclosos en els llistats d'automatrícula.

Grau de Nutrició Humana i Dietètica

  • Readmissió després de dos anys sense matricula:

Estudiants que transcorreguts dos anys acadèmics consecutius sense matricula, havent superat algun crèdit, podeu sol·licitar la readmissió enviant e-mail Secretaria i sol·liciteu telemàticament la readmissió per a ser inclosos en els llistats d'automatrícula.

  • Incompliment normativa de permanència:

Estudiants que han incomplert la normativa de permanència envieu un email Secretaria i sol·liciteu telemàticament la continuació dels estudis per a ser inclosos en els llistats d'automatrícula.