Autorització per continuar estudis per incompliment de la normativa de permanència

 
  • Readmissió després de dos anys sense matrícula:
     

Els estudiants que durant dos anys acadèmics consecutius no s’han matriculat i tenen crèdits superats en l’ensenyament, poden sol·licitar la readmissió de l'1 d'abril al 28 de juliol.També hauran d’enviar un e-mail a la Secretaria (secretaria.campusalimentacio@ub.edu) per demanar ser inclosos en els llistats d'automatrícula.

 

  • Incompliment de la normativa de permanència:


Els estudiants que per segon any consecutiu  no han superat els crèdits necessaris per continuar poden sol·licitar l'autorització per continuar estudis del 30 de juny a l'1 de setembre. També hauran d’enviar un e-mail a la Secretaria (secretaria.campusalimentacio@ub.edu) per demanar ser inclosos en els llistats d'automatrícula.

Comparteix-ho: