Sol·licitud avaluació única

S'estableixen dues dates improrrogables per sol·licitar l'avaluació única. (Acord consell d'Estudis de l'Ensenyament)

  • Per a assignatures de primer semestre, la data límit és el primer divendres d’octubre.
  • Per a assignatures de segon semestre, la data límit és el primer divendres de març.

 

La sol·licitud d'avaluació única es tramita a través del Campus virtual de cada assignatura.

CTA - Consulteu també la normativa d'avaluació i qualificació en aquest enllaç

NHD - Consulteu també la normativa d'avaluació i qualificació en aquest enllaç