Certificacions

Sol·licitud de documents acadèmics:

  • Certificació acadèmica personal
  • Certificació de matrícula
  • Expedient acadèmic (gratuït, no és oficial)

 

Sol·licitud per

 

Tots els certificats inclouen el pagament de la taxa establerta pel decret de preus universitaris.

Es pot abonar per intranet (MonUB)

Amb targeta de crèdit o dèbit si es recull presencialment per la Secretaria, o en efectiu en qualsevol de les entitats col·laboradores assenyalades (CaixaBank, Banc Santander, Banca online BBVA).

Si es delega la recollida a una altra persona, s'ha de fer mitjançant una autorització escrita i signada.

Comparteix-ho: