Sol·licitud canvi de grups

Criteris i procediment per sol·licitar canvi de grup

A partir del tancament de la matrícula de setembre (durant l'automatrícula sempre es poden canviar els grups matriculats de teoria mentre queden places) els canvis de grup es concediran d'acord amb el següents criteris:

  1. Es prioritzen les sol·licituds d'estudiants amb contractes de treball vigent i amb una antiguitat mínima d'un any, les sol·licituds d'estudiants amb acreditació d'esportistes d'elit o d'alt rendiment esportiu, i estudiants amb discapacitat igual o superior al 33 %. En aquests casos, la documentació justificativa s'ha d'entregar a secretaria. Sense documentació justificativa no es prioritzaran les sol·licituds. (Full per adjuntar la documentació).
  2. Abans de matricular una assignatura cal comprovar que els horaris no coincideixen. La resta de canvis de grup es concedeixen a criteri de la cap d'estudis tenint en compte la capacitat de les aules de la facultat. Per demanar un canvi de grup, cal entregar l'imprès a la Secretaria d'Estudiants i Docència.
    No s'admetrà cap sol·licitud que s'entregui després del dia 14 de setembre.
    Un cop feta la sol·licitud, no s'admeten canvis i l'estudiant queda vinculat per la seva sol·licitud i la concessió del canvi de grup per part de la cap d'estudis, que pot ser parcial.
  3. El canvi de grup de teoria no suposa el canvi de grup de pràctiques.
Comparteix-ho: