Modificació, ampliació i/o anul·lació de matrícula

Normativa

Les condicions i els terminis per anul·lar, ampliar i/o modificar matrícules ja efectuades es regulen a:

Anul·lació total de matrícula alumnes de nou accés

CURS 2023-24      NOU

 

Dret a la devolució de l’import dels crèdits dels quals us heu matriculat

Termini

Observacions

Imprès

Per motius personals

 

SI*

*si estàs al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts

Fins al 28/09/2023

Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

S1

 

Per reassignació plaça per preinscripció general universitària

SI

 

Fins al 29/10/2023

La devolució d’import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

Per malaltia greu de l'estudiant

 

SI

 

Fins al

 31/10/2023

Acreditat amb informe mèdic del Servei Català de Salut

Podeu demanar la reserva de plaça i, si la resolució és positiva, no caldrà tornar a fer la preinscripció.

Per defunció de l’estudiant

SI

 

Es retorna l'import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti

Anul·lació de matrícula alumnes de 2n, 3r i 4t

CURS 2023-24

Per malaltia greu de l'estudiant

Total o 1r semestre

SI

Fins al 31/10/2023

Acreditat amb informe mèdic del Servei Català de Salut

Afectació de beca general (*)

Sol·licitud S1

2n semestre

Fins al 07/03/2024

Per motius personals

Total o 1r semestre

NO

Fins al 31/10/2023

Afectació de beca general (*)

2n semestre

Fins al 07/03/2024

Anul·lació de matrícula total o parcial (tot l’alumnat)

PER CASOS GREUS I EXCEPCIONALS    CURS 2023-24

Per malaltia greu de l'estudiant

SI

De l'1 de novembre al 22 de desembre de 2023

Afectació de beca general (*)

Cal haver abonat l'import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l'anul·lació. En cas contrari no s'estudiarà la sol·licitud

 

Sol·licitud S4

 

 

 

(*) Si ets sol·licitant de la beca general i fas una anul·lació parcial de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits. 

Anul·lació total de matrícula alumnes de nou accés

CURS 2023-24      NOU

 

Dret a la devolució de l’import dels crèdits dels quals us heu matriculat

Termini

Observacions

Imprès

Per motius personals

 

SI*

*si estàs al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts

Fins al 28/09/2023

Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

S1

 

Per reassignació plaça per preinscripció general universitària

SI

 

Fins al 29/10/2023

La devolució d’import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

Per malaltia greu de l'estudiant

 

SI

 

Fins al

 31/10/2023

Acreditat amb informe mèdic del Servei Català de Salut

Podeu demanar la reserva de plaça i, si la resolució és positiva, no caldrà tornar a fer la preinscripció.

Per defunció de l’estudiant

SI

 

Es retorna l'import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti

Anul·lació de matrícula (alumnes a partir de 2n curs)

CURS 2023-24

Per malaltia greu de l'estudiant

Total o 1r semestre

SI

Fins al 31/10/2023

Acreditat amb informe mèdic del Servei Català de Salut

Afectació de beca general (*)

Sol·licitud S1

2n semestre

Fins al 07/03/2024

Per motius personals

Total o 1r semestre

NO

Fins al 31/10/2023

Afectació de beca general (*)

2n semestre

Fins al 07/03/2024

Anul·lació de matrícula total o parcial (tot l’alumnat)

PER CASOS GREUS I EXCEPCIONALS    CURS 2023-24

Per malaltia greu de l'estudiant

SI

De l'1 de novembre al 22 de desembre de 2023

Afectació de beca general (*)

Cal haver abonat l'import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l'anul·lació. En cas contrari no s'estudiarà la sol·licitud

S4

 

 

 

(*) Si ets sol·licitant de la beca general i fas una anul·lació parcial de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.  

Modificació de matrícula (addició i/o supressió d’assignatures)

CURS 2023-24

 

Dret a la devolució de l’import dels crèdits dels quals us heu matriculat

Termini

Observacions

Imprès

Supressió  d’assignatures

SI

Fins al 22/09/2023

Aquesta modificació genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l'anterior.

Sol·licitud S3

Modificació assignatures 1r i 2n semestre (supressió i addició)

NO

 

Del 25/09/23 al 31/10/2023

La supressió afecta a la beca general

 

 

Sol·licitud S3

 

Supressió d’assignatures 2n semestre

NO

De l’1 de febrer al 7 març de 2024

 

Afectació de beca general

 

Sol·licitud S3

Addició d’assignatures 2n semestre

 

De l'1 de febrer al 7 de març de 2024

 

 

Cost 27,27 euros

 

 

Automatrícula a la intranet del MonUB (fins al 16 de febrer)

Sol·licitud S3 (a partir del 17 de febrer)

Supressió d'assignatures per causes sobrevingudes

 

De l'1 de novembre al 22 de desembre de 2023

Afectació de beca general

S4

 

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s'ha de dur a terme sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Si ets sol·licitant de beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.

Modificació de matrícula (addició i/o supressió d’assignatures)

CURS 2023-24

 

Dret a la devolució de l’import dels crèdits dels quals us heu matriculat

Termini

Observacions

Imprès

Supressió  d’assignatures

SI

Fins al 22/09/2023

Aquesta modificació genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l'anterior.

Sol·licitud S3

Modificació assignatures 1r i 2n semestre (supressió i addició)

NO

 

Del 25/09/23 al 31/10/2023

 

La supressió afecta a la beca general

Sol·licitud S3

Supressió d’assignatures 2n semestre

NO

 

De l’1 de febrer al 7 març de 2024

 

Afectació de beca general

Addició d’assignatures 2n semestre

 

 

De l’1 de febrer al 7 de març de 2023

 

Cost 27,27 euros

Supressió d'assignatures per causes sobrevingudes

 

De l'1 de novembre al 22 de desembre de 2023

Afectació de beca general

S4

 

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s'ha de dur a terme sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Si ets sol·licitant de beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.

 

Comparteix-ho: