Consell d'estudis de Nutrició Humana i Dietètica

 

 

Cap d'Estudis: Mireia Urpí Sardà - Dept. Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia

Secretaria del CE: Dra. Joana Relat Pardo - Dept. Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia

Representants al Consell

Professorat:

 

Estudiants:

SOM ADINU

  • Júlia Bonet Pulido
  • Raúl Cartiel Vesperinas
  • Carla Guzman López
  • América Nafría Domínguez
  • Iris Rodriguez Gelis
  • Clàudia Tomeo Hermosa

 

PAS - SED - Facultat Farmàcia i Ciències de l'Alimentació - Campus Torribera

Gemma Barea Moya

Acords del Consell d'Estudis de NHD

Any 2023:

17 de març de 2023. Excepcionalitat a la convocatòria extraordinària de fi d'estudis

Any 2022:

22 de desembre de 2022. Acta sessió 11-7-2022. Calendari Acadèmic 2023-24. Hores GECA-PDA 2022. Grups classe 2023-24

11 de juliol de 2022. Calendari exèmens. Horaris Teoria

4 de febrer de 2022. Acta  sessió 18-11-2021. Hores GECA. Grups de docència. Calendari Acadèmic 2022-23

 

Any 2021:

18 de novembre de 2021. Acta sessió 7-7-2021. Annex I

7 de juliol de 2021. Annex I. Annex II. Annex III

2 de juny de 2021. Annex I

29 de gener de 2021. Annex I. Annex II

 

Any 2020:

28 de juliol de 2020. Annex I.  Annex II. Annex III

17 de juny de 2020. Annex I. Annex II Annex III

31 de gener de 2020. Annex I. Annex II

 

Any 2019:

31 d'octubre de 2019. Acords

25 de juny de 2019. Annex I. Annex II. Annex III

24 de maig de 2019. Annex I. Annex II

4 d'abril de 2019. Annex I. Annex II

 

Any 2018:

22 de juny de 2018. Annex I. Annex II. Annex III. Annex IV. Annex V. Annex VI. Annex VII

8 de maig de 2018. Annex I. Annex II. Annex III. Annex IV. Annex V. Annex VI

 

Any 2017:

22 de juny de 2017. Annex I. Annex II. Annex III. Annex IV. Annex V

11 de maig de 2017. Annex I .  Nombre grups docència 2017-18Annex II . Annex III.

8 de març de 2017. Taules reconeixement entre graus de Farmàcia-Nutrició i CTA-NHD.

 

Any 2016:

12 de juliol de 2016Annex I. Annex II . Annex III .

25 de maig de 2016. Annex I. Annex II. Annex III .

11 de febrer de 2016Annex I. Annex II.

 

Any 2015:

8 de setembre de 2015. Annex I. Annex II.

3 de juny de 2015. Annex I. Annex II.

28 d'abril de 2015. Annex IAnnex II. Annex III.

 

Any 2014:

13 de novembre de 2014Annex I.

26 de juny de 2014Annex IAnnex IIAnnex IIIAnnex IV.

29 d'abril de 2014Annex IAnnex IIAnnex IIIAnnex IVAnnex V.

Comparteix-ho: