Màster en Intervenció Psicosocial

Pràcticum de l'especialitat Professional

Els 20 crèdits del pràcticum de l’especialitat professional més el TFM equivalen a un nombre d'hores que oscil·la entre les 450 i les 500 hores i integren les hores de preparació de les activitats, el desenvolupament de les pràctiques d'intervenció, l'elaboració del Treball Final de Màster consistent en un projecte d'intervenció psicosocial i la participació en els tallers formatius de reforç al projecte que l'alumne està realitzant.

Les pràctiques externes consisteixen en la realització d'una estada de 200 hores en una entitat o servei, de titularitat pública o privada, on l'estudiant coneix directament l'activitat actual i quotidiana de la intervenció psicosocial i té ocasió de desenvolupar tècniques i coneixements específics de l'àmbit i del centre.

La universitat, per garantir un context real de treball, signa convenis de Pràcticum amb centres col·laboradors que posen a disposició de la universitat les seves instal·lacions i els seus professionals per tal de col·laborar en la formació de l'alumnat. Concretament, els centres col·laboradors es comprometen a oferir un nombre determinat de llocs de pràctiques i a nomenar un/a psicòloga/leg, que actuarà com a tutor/a de l'estudiant mentre duri el seu període de formació en el centre.

El màster compta actualment amb places de pràctiques en els programes, serveis i àmbits que ofereix en els seus continguts, tant en entitats privades com públiques i en àrees més arrelades i d'altres més innovadores.

L'objectiu d'aquesta estada és la realització de pràctiques dirigides que permeten assolir capacitats i habilitats específiques de les tasques i funcions de les entitats i serveis implicats.

Els 20 crèdits del pràcticum d’investigació més el TFM equivalen a un nombre d'hores que oscil·la entre les 450 i les 500 hores i integren les hores de preparació de les activitats, el desenvolupament de les pràctiques de recerca i l'elaboració d'un Treball Final de Màster consistent en l'elaboració d'un projecte d'investigació psicosocial i la participació en els tallers formatius de reforç a l'activitat investigadora que l'alumne està realitzant.

El màster MIPS ofereix llocs de pràctiques en els grups i línies de recerca vinculats a les Universitats que hi participen i en algunes entitats de recerca aplicada. La pràctica d'aquest mòdul consistirà en una estada de pràctiques (200 hores) en un grup o línia d'investigació on l'estudiant participa i coneix de primera mà l'activitat professional investigadora quotidiana amb ocasió de desenvolupar coneixements i tècniques específiques de la línia. Aquestes línies de recerca tenen continuïtat en els programes de doctorat de les universitats participants.

El Treball Final de Màster de Recerca que realitza l'estudiant, habitualment, es troba en el marc de la línia de recerca on ha fet les pràctiques. La tutoria acadèmica del pràcticum de recerca és doctorada i vinculada a alguna de les universitats que participen en el màster.

  • A finals de desembre es fa una sessió informativa sobre pràcticum i TFM.
  • A finals de març es publica en el campus virtual la proposta de centres i àrees temàtiques pel curs següent, a més de facilitar un formulari per a fer la preinscripció prioritzant àrees i centres.
  • Durant els mesos d’abril i maig es gestionen els convenis amb els centres. En aquest període encara es poden incorporar puntualment alguns centres, d’acord amb la direcció del màster.
  • A finals de maig es publica l’assignació de les ofertes de pràcticum i tutors.
  • Durant el mes de juny estudiants i professorat tutor fan els primers contactes amb els centres per a començar les pràctiques el curs següent.

Tota la informació sobre centres, procediments de preinscripció, assignació de centres i els canals de comunicació respectius són realitzats a través del campus virtual.

 

 

 

 

Comparteix-ho: