Màster en Mediació en Conflictes

Pràctiques curriculars Optatives (5 crèdits)

L’alumnat realitza un mínim de 50 hores de pràctiques professionals en una entitat externa, amb l’objectiu de complementar la seva formació teòrica i establir un contacte amb la pràctica real de la seva professió. Al final d’aquest procés, els alumnes elaboren una memòria de pràctiques en la qual plasmen els aprenentatges i les reflexions sorgides en les pràctiques.

Durant les pràctiques, els estudiants reben, per una part, el suport i l’orientació d’un tutor/a en la mateixa entitat on desenvolupen les pràctiques i, per altra part, també tenen un tutor/a de la universitat que s’encarrega del seguiment i l’avaluació tant de les pràctiques com de la memòria.

Comparteix-ho: