Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Avaluació

Les proves d'avaluació de cada assignatura es realitzen en l'horari i aula habitual de la mateixa el dia assenyalat per cada coordinador.
Comparteix-ho: