Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Matrícula

La matrícula es realitzarà a la secretaria de la Facultat de Psicologia. Els estudiants de segon curs faran l'automatrícula mitjançant internet i rebran de Secretaria un correu amb les dates i explicació del procés.


Modificació de matrícula (canvi d'assignatures optatives) fins el 31 d'octubre de l'any en curs

Després d'haver fet la matrícula, és possible que un estudiant vulgui canviar la matrícula d'una assignatura a una altra, matricular una nova assignatura o anul·lar una assignatura matriculada (sense dret a devolució d'import, només a efectes acadèmics). Per a aquests casos, cal omplir un document que ha de ser signat pel coordinador del Màster i lliurat a Secretaria. Es pot accedir a aquest document prement en l'arxiu "Modificació matrícula màsters Imprès" que apareix al peu de la pàgina.

 

Matrícula de menys de 60 crèdits ECTS

En el cas de que el desitgi matricular menys de 60 crèdits ECTS, l'estudiant haurà de sol.licitar una cita prèvia amb la coordinació del màster per obtenir l'autorització corresponent. 

Comparteix-ho: