Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Accions de suport i d'orientació

Accions de suport i d'orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula

El Màster compta amb una web específica en la qual els estudiants poden consultar tota la informació relativa a la titulació. Així mateix, hi ha una pàgina amb les preguntes més freqüents dels màsters universitaris.

D'altra banda, cada estudiant compta amb un tutor al llarg de tot el màster que li és assignat en el moment en què és admès al mateix. Els tutors estan ja disponibles abans de la matriculació per acollir els estudiants, resoldre els seus dubtes i orientar-los en el procés de matriculació. 

Accions d’orientació i acollida específiques de la titulació per als estudiants de nou ingrés

Coincidint amb el període de matrícula i abans del començament de les classes, es realitza una sessió de presentació als estudiants seleccionats per informar-los dels aspectes més importants del Màster i facilitar la seva orientació i incorporació al mateix.

A més, els estudiants disposen d'adreces de contacte per a consultes sobre temes administratius i de docència i organització del Màster:

          -  Consultes sobre temes administratius (matrícula, pagaments, presentació de documents, etc.):

              mastersoficialspsico@ub.edu

              Telèfons: 934020169 i 933125009

          -  Consultes sobre temes de docència i organització del Màster:

              master.psicologiasanitaria@ub.edu

              Telèfon: 934020169 i 933125009

Accions d’orientació i de suport per als estudiants de la titulació

Un cop matriculats, els estudiants compten amb la Web del Màster, la plataforma del Campus Virtual com a suport a la docència i la disponibilitat del tutor que els ha estat assignat durant el període del Màster i al qual poden acudir per a qualsevol consulta, dubte, queixa o suggeriment relacionades amb l'ensenyament rebut. A més, el tutor ofereix una atenció personalitzada a l'estudiant per orientar-lo, i ajudar-lo a incrementar el rendiment acadèmic, especialment respecte del seu itinerari curricular i de l'ampliació del seu horitzó formatiu, en un marc de confidencialitat i de respecte a la seva autonomia.

A més, i per tal d'afavorir l'aprenentatge dels estudiants durant el Màster, en cada assignatura hi ha un coordinador responsable al qual poden dirigir-se per qualsevol tema relatiu a la mateixa. Així mateix, en les assignatures de Pràctiques Externes i Treball Fi de Màster, cada estudiant compta amb un tutor acadèmic (tutor de facultat) que el guiarà en el seu aprenentatge, juntament amb un tutor professional (tutor de centre) per a les Pràctiques Externes.

Gran part del professorat imparteix les classes en castellà durant el primer semestre per facilitar l'aprenentatge a les persones que no entenen el català. A partir del segon semestre, cada professor/a imparteix les classes en català o castellà, segons la seva preferència. Als següents enllaços es pot consultar la informació referent als recursos que ofereix la UB per aprendre la llengua catalana.

Finalment, per aquells i aquelles que ho pugueu necessitar, la Unitat de Teràpia de Conducta de la Facultat ofereix cursos per millorar el rendiment acadèmic i per afrontar la por a parlar en públic.

Comparteix-ho: