Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Organització i metodologia docent

Durant el primer curs, els horaris són de 15 a 19 hores de dilluns a divendres. Les Pràctiques Externes es fan durant el segon semestre del primer curs i durant el primer semestre del segon curs. Requereixen horari de matins i, en ocasions, alguna tarda; a més es regeixen pel calendari laboral, no per l'acadèmic.

L'ensenyament és presencial i es recomana una dedicació a l'estudi a temps complet, encara que es contempla també el temps parcial (mínim, 20 crèdits per curs). El nombre màxim de places és de 70. En el cas de les assignatures obligatòries, s'ofereixen dos grups de 35 alumnes cadascuna. I pel que fa a les optatives, el nombre màxim d'alumnes per assignatura, serà de 30.

Entre les metodologies docents es troben les següents: classes magistrals, classes expositives per part dels estudiants, col·loquis i debats, seminaris, treball en grup, aprenentatge basat en problemes, recerca d'informació, estudis de casos, exercicis pràctics, simulacions i pràctiques en el món real. Aquestes metodologies s'apliquen a les aules, a través del Campus Virtual i a dispositius assistencials de la comunitat. La metodologia docent específica de cada assignatura pot trobar-se al seu pla docent.

Comparteix-ho: