Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Calendari acadèmic

Calendari curs 2022-2023

Pel curs 2022-2023 el nombre màxim de places és de 70. En el cas de les assignatures obligatòries, s'ofereixen dos grups de 35 alumnes cadascuna. I pel que fa a les optatives, el nombre màxim d'alumnes per assignatura, serà de 30.

La docència de les assignatures teòriques del primer curs del Màster comença el 3 d'octubre de 2022 i acaba la primera setmana de maig de 2023, encara que les setmanes restants de maig, i els mesos de juny i juliol es podrien utilitzar per recuperar classes que no han pogut impartir-se per causa de força major. Es pot consultar el calendari i horaris de primer curs del Màster, els períodes de vacances i els dies festius del curs actual en l'apartat "Horaris de classe".

El període de docència de les Pràctiques Externes I pot anar de l'1 d'abril al 31 de juliol del primer curs, per la qual cosa aquesta matèria pot realitzar-se entre qualsevol d'aquestes dates.

El període de docència de les Pràctiques Externes II serà, en general, de l'1 de setembre al 31 de gener de segon curs. En casos excepcionals, i amb el corresponent avís previ en el Llibre de centres de pràctiques, les Pràctiques Externes II poden prolongar-se en alguns centres fins al 15 de març. La defensa del Treball Fi de Màster es farà al mes de febrer o al mes de juny en funció del semestre en què s’hagi matriculat el TFM.

Molt important: els dies festius en els centres de pràctiques es regeixen pel calendari laboral, no per l'acadèmic.

 

Comparteix-ho: