Certificació Acadèmica

Certificació Acadèmica dels graus

  • Fer els tràmits de la sol·licitud del certificat "on-line" a través del "MónUb" o la "Seu electrònica" de la UB.
  • Abonar les  taxes.
  • El certificat, en format PDF, el tindreu disponible en un termini de 2 dies al vostre espai personal.
  • En els casos en que no sigui possible demanar el certificat "on-line" podeu omplir la sol·licitud de certificat i fer-la arribar a Secretaria.

Certificació Acadèmica de màsters

  • Fer els tràmits de sol·licitud del certificat 'on-line' a través de MónUb" o de la Seu electrònica de la UB.
  • Abonar les taxes corresponents.
  • El certificat, en format PDF, el tindreu disponible en un termini de 2 dies al vostre espai personal.

Certificació Acadèmica de doctorat

  • Omplir el formulari de sol·licitud de Certificació Acadèmica de doctorat i entregar-lo a la Secretaria de Postgraus.
  • Una vegada expedit s'haurà d'abonar l'import de les taxes corresponents..
Comparteix-ho: