Convocatòria Extraordinària de Final d'Estudis

La matrícula d’una assignatura dona dret a una sola convocatòria d’avaluació, ja sigui com a finalització de l’avaluació continuada o com a avaluació única.

Malgrat això, l’alumnat al qual, en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim del 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s’imparteix l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària, cal que es matriculi de tots els crèdits que li resten per finalitzar l’ensenyament.

PERÍODE D’AVALUACIÓ

Convocatòria

Assignatures 1r semestre

Assignatures 2n semestre i anuals

Ordinària

Gener-febrer

Juny

Extraordinària final d’estudis

Juny

 

(període d'exàmens de les assignatures de segon semestre)

 

Gener-febrer

 

(període d'exàmens de les assignatures de primer semestre del curs vigent)

 

 

En tots els casos la convocatòria de final de grau té lloc durant el curs acadèmic vigent, mai en el posterior.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud s’haurà de presentar en línia mitjançant la instància genèrica de la UB dins dels períodes següents:
 

  • Assignatures de 2n semestre i anuals
    Convocatòria extraordinària de gener febrer: presentació de sol·licituds del 23 d’octubre al 10 de novembre de 2023.

 

  • Assignatures de 1r semestre
    Convocatòria extraordinària de juny: presentació de sol·licituds del 2 al 19 d’abril de 2024.

 

Normativa reguladora de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona