Sol·licitud d'avaluació única

L’avaluació única es reconeix com un dret de l’estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l’avaluació continuada.

Perquè un estudiant es pugui acollir a l'avaluació única, cal que ho sol·liciti d'acord amb els procediments i terminis establerts.
 

Per optar a l'avaluació única cal omplir aquesta sol·licitud i signant-ne dues còpies com a originals (una per l'estudiant i l'altra per al professorat).

L'article 12 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges regula aquest dret.

Comparteix-ho: