Reconeixement de crèdits

El reconeixement és l’acceptació per part de la Universitat de Barcelona, dels crèdits obtinguts en altres ensenyaments universitaris oficials, cursats i superats anteriorment a la Universitat de Barcelona o en una altra universitat espanyola, i que s’incorporen a l’expedient de l’estudiant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial diferent de l’ensenyament del qual es procedeix. En aquest procediment no es poden reconèixer els crèdits corresponents a treballs finals de grau, a excepció d’aquells que s’hagin desenvolupat específicament dins d’un programa de mobilitat.

  

Cliqueu sobre els enllaços per obtenir informació sobre:

Reconeixement d'estudis previs
Reconeixement acadèmic d'activitats institucionals universitàries
Transferència de crèdits 

 

Més informació a:

Normativa per a l'adaptació, el reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau i de màster de la Universitat de Barcelona.

 

Comparteix-ho: