Pas al grau

La sol·licitud del pas de l’ensenyament de llicenciatura al grau de Química o d’Enginyeria Química es tramita des de MonUB/Intranet la TevaUB/ Pas a Graus UB.

Període de presentació de sol·licituds: del 2 maig a 30 de juny de 2023.