Sol·licitud de títols

Sol·licitud del títol de grau

 1. Presentar a la Secretaria la documentació següent:

  • Original i 1 fotocòpia llegible del DNI vigent (passaport per als estrangers).
  • Si escau, certificat del Registre Civil i/o Títol de Família Nombrosa. 
    
 2. Omplir l'imprès de sol·licitud del títol que es facilitarà a la Secretaria i una enquesta.

 3. Fer els tràmits de sol·licitud del títol "on line" a través de "Monub" o de la Seu electrònica de la UB..

 4. Fer l'abonament de les taxes del títol.

 5. El resguard del títol és electrònic, en format PDF, i el tindreu disponible al vostre espai personal, entre 2 i 7 dies en funció de la forma de pagament (essent amb targeta de crèdit la més ràpida).

Sol·licitud del títol de màster

 1. Presentar a la Secretaria la documentació següent:

  • Original i 1 fotocòpia llegible del DNI vigent (passaport per als estrangers).
  • Si escau, certificat del Registre Civil i/o Títol de Família Nombrosa. 
    
 2. Omplir l'imprès de sol·licitud del títol que es facilitarà a la Secretaria.

 3. Fer l'abonament de les taxes del títol.

 4. El resguard del títol s'haurà de recollir a la Secretaria.

Sol·licitud del títol de doctorat

 1. Presentar a la Secretaria la documentació següent:

  • Original i 1 fotocòpia llegible del DNI vigent (passaport per als estrangers).
  • Si escau, certificat del Registre Civil i/o Títol de Família Nombrosa.
  • Si el titol de Grau/Llicenciatura amb que va accedir al doctorat, no és de la UB, haurà de portar l'original i la fotocòpia del mateix. 
   En el cas que sigui un títol estranger, haurà de portar a més a més la seva traducció. 
    
 2. Omplir l'imprès de sol·licitud del títol que es facilitarà a la Secretaria.

 3. Fer l'abonament de les taxes del títol.

 4. El resguard del títol s'haurà de recollir a la Secretaria.

Comparteix-ho: