Premi Extraordinari dels graus

Premi Extraordinari Graus

 • Convocatòria 2022-2023

  Poden optar al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els seus estudis amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

  Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

  En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.

  Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficial de grau

   

  13 de novembre de 2023