Premi Extraordinari

PREMI EXTRAORDINARI 2020-2021

 • GRAUS

  Poden optar al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2020-2021 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

  Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

  En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.


  ►CONVOCATÒRIA PER AL GRAU D'ENGINYERIA DE MATERIALS

  L'alumnat que va finalitzar aquest grau el curs 2020-2021 amb una nota mitjana de 8,5 o superior i que hagi pagat els drets del títol haurà de fer la sol·licitud a través de la instància genèrica de la UB.

  L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

  Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficial de grau


  25 de novembre de 2021

   

 • CONVOCATÒRIA DE PREMI EXTRORDINARI DE MÀSTERS UNIVERSITARIS

  Poden optar al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2020-2021 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol. L'alumnat que compleixi els requisits haurà de fer la sol·licitud a través de la instància genèrica de la UB.

  Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

  El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.

  L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

  Normativa per a l'atorgament de premis extraordinari del ensenyaments oficials de màsters


  25 de novembre de 2021