Preguntes freqüents

ALUMNE INTERN

 M'agradaria fer d'alumne intern en els Departaments de la Facultat. Què he de fer i quan?


Si vols fer pràctiques en un departament de la facultat durant l'estiu has de presentar la sol·licitud a la Secretaria. Disposeu de tota la informació i el model de sol·licitud en el següent enllaç: www.ub.edu/portal/web/quimica/practiques-en-laboratoris

 Estic treballant i no tinc temps per fer l'Avaluació Continuada. Què puc fer? 

Consulta el pla docent de l'assignatura. En el cas que ho puguis fer hi ha un model que hauràs d'omplir i lliurar-lo al professor.

• On puc trobar la informació de les beques i ajuts que puc demanar?

http://www.ub.edu/monub/beques/

• Tenia campus virtual i se m'ha tallat l'accés. Què ha pogut passar? 

En els casos d'impagament de rebuts la UB talla l'accés del campus virtual, el qual no es reactiva fins que no es paguen els rebuts pendents.

• He perdut el meu carnet d'estudiant de la UB. Què he de fer? 

http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat.html

• Quina diferència hi ha entre un certificat i un expedient acadèmic? 

Els expedients acadèmics són documents amb validesa majoritàriament només per a unitats de la UB (adreçada a Esports UB, a l'EIM, als Departaments, a Beques, a altres Secretaries de la UB) i per a la Preinscripció Universitària, són gratuïts. 
Els certificats acadèmics són documents oficials amb efectes fora de la UB. El termini aproximat de lliurament és de 2 o 3 dies. S'ha d'abonar una taxa. 

Preus_Taxes

• Com puc demanar un certificat acadèmic? 

Hi ha diferents vies per demanar un certificat:

 1. Fent la petició de documents acadèmics des de l'espai personal de l'alumne (a través del Monub o de la Seu electrònica de la UB).

 2. A la mateixa Secretaria de Grau de la Facultat en horaris d'atenció al públic amb cita prèvia.
   

•Necessito una fotocòpia autèntica d'un document acadèmic expedit per vosaltres. Com ho puc fer? 

Has de presentar el document original i emetrem una còpia autèntica en PDF amb codi segur de verificació.

• Vull realitzar part dels meus estudis a una altra universitat.

Consulta els enllaços:

www.ub.edu/mobilitatinternacional/
www.ub.edu/portal/web/quimica/programa-erasmus

www.ub.edu/acad/intercanvis/nacional/

• Qué necessito per fer la matrícula?

Procés de matrícula 

• Quan he de fer la matrícula?

Els alumnes de nou accés quan són admesos han de consultar a la Secretaria de la Facultat els terminis de matrícula que els correspon.

La resta d'alumnes han de fer la tutoria (cal contactar amb els tutors en les dates establertes per a cada semestre) i fer la Prematrícula. Posteriorment, cal formalitzar la matrícula mitjançant el procediment d'Automatrícula en els terminis establerts.


• Se m'ha passat el termini de pagament de la matrícula. Què puc fer?

Pots reactivar el rebut de pagament i pagar el rebut. Inclou un recàrrec per pagar fora de termini. Has d'anar al teu espai personal, apartat de rebuts.

• He tret una Matrícula d'Honor (MH). Tinc algun descompte? 
Els alumnes que obtenen una Matrícula d'Honor tenen dret a la gratuïtat en la matrícula pel mateix nombre de crèdits de l'assignatura amb MH.


 

• On puc trobar les normatives de la UB?

http://www.ub.edu/acad/noracad/

 

 

• Vull fer una pràctica acadèmica amb una empresa o institució. Què he de fer?

Consulta l'enllaç de la facultat on trobaràs la informació detallada. En cas de dubtes truqueu al telèfon de Secretaria (93.403.93.46) o envieu un missatge.

• On puc trobar empreses que ofereixin pràctiques?

A lloc web de FeinaUB (www.ub.edu/feinaub/). També pots contactar directament amb una empresa que n'ofereixi però necessàriament ha d'inscriure la seva oferta a FeinaUB.

• En quin període puc fer les pràctiques?

 • Les extracurriculars durant tot el curs acadèmic.

 • Les curriculars d'assignatura de pràctiques, durant tot el curs excepte l'agost.

 • Les curriculars de TFG s'han de finalitzar abans de la data prevista per a la defensa dels treballs finals segons consti al calendari acadèmic del teu ensenyament.

• Quines activitats puc fer per poder reconèixer crèdits optatius que no siguin d'assignatures de la carrera?

Es poden realitzar algunes activitats o estudis en algunes unitats o centres de la UB que poden ser reconegudes com a crèdits optatius en el pla d'estudis del Grau. 
Més informació: www.ub.edu/portal/web/quimica/reconeixement-grau


• Un cop ja he fet l'activitat què he de fer per reconèixer els crèdits?

 1. Demanar el certificat de reconeixement al centre on hagis fet l'activitat.

 2. Fer la sol·licitud en línia www.ub.edu/acad/reconv/alumnes/reconeixement.php

 3. La sol·licitud l'ha de resoldre el/la cap d'estudis i es notificarà.

 4. Finalment s'ha de matricular i pagar els crèdits reconeguts per incorporar els crèdits al teu expedient.

• Tinc totes les assignatures superades però encara em surt alguna nota en color vermell. Puc anar a demanar el títol?

Quan alguna nota surt en vermell vol dir que encara és provisional. Fins que no et surtin com a definitives totes les assignatures no pots demanar el títol.

• Què necessito per demanar el títol? 

https://www.ub.edu/portal/web/quimica/sol·licitud-del-titol

• He de recollir el títol oficial (de Llicenciatura, Grau, Màster o Doctorat) i no puc anar personalment. Puc autoritzar algú perquè vagi a recollir-lo?

Recollir el títol oficial és l'únic tràmit en que no és suficient fer una autorització simple per fer la gestió. En cas de no poder anar personalment cal un poder notarial a tal efecte.

• Sóc un estudiant de la Facultat de Química i vull canviar d'estudis. Què he de fer?

http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/trasllat.html

• Estic interessat en fer estudis d'un ensenyament de la Facultat de Química. Què he de fer?

https://www.ub.edu/portal/web/quimica/convalidacio-reconeixement

 

 

• Tincs alguns dubtes sobre el TFG. 

A continuació trobareu l'enllaç sobre els tfgs. Si no trobeu en aquests enllaços la resposta al vostres dubtes contacteu amb la cap d'estudis del vostre ensenyament.
Quimica
Enginyeria Quimica
Enginyeria de Materials

• Com puc saber qui és el meu tutor a la facultat?

Grau de Química

Grau d'Enginyeria Química

Grau d'Enginyeria de Materials

• Quantes vegades he de veure el meu tutor/a durant el curs? 

Com a mínim, abans de cada matrícula. Consulteu el calendari acadèmic del vostre ensenyament. 

• Com puc trobar el telèfon o email d'un professor?

Hi ha un directori del personal de la UB a la web de la universitat que podeu accedir des de la pàgina web principal (www.ub.edu) "Directori".

Comparteix-ho: