Convalidació i reconeixements estudis de grau

Convalidació i reconeixement

 • Per convalidació s'entén el procés administratiu pel qual crèdits superats en estudis universitaris fets a l'estranger són considerats com a vàlids en el marc d'estudis universitaris cursats a Espanya.
   
 • Per reconeixement s'entenen dos processos diferents:
  1. la convalidació de crèdits superats en estudis universitaris fets a Espanya.
  2. la convalidació de crèdits per participació en activitats institucionals.

Els tràmits acadèmics fets en cada cas són diferents.

Convalidació i reconeixement de crèdits d'ensenyaments universitaris

Nombre de places

 • Grau de Química: 20 places

 • Grau d'Enginyeria Química: 10 places

 • Grau d'Enginyeria de Materials: 10 places

Dates de sol·licitud

 de l'1 al 15 de juliol

Procés i normativa

 • Presentació en les dates corresponents de la sol·licitud amb la documentació adient

 • Resposta d'acceptació o denegació al mes de setembre

 • En cas d'acceptació, cal pagar les taxes a la facultat de procedència i portar el rebut del pagament en el moment de fer la matrícula amb la resta de la documentació

 • La normativa acadèmica de la UB per als reconeixements per accedir a grau exigeix tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits acadèmics en els estudis de grau al qual es vol accedir

Documentació necessària per al reconeixement

 • Sol·licitud de reconeixement model

 • Certificació acadèmica (original o fotocòpia compulsada)

 • Programes de les assignatures superades amb el segell del Centre

 • Pla d'estudis de l'ensenyament amb el segell del Centre

 • Fotocòpia del DNI/NIE

 • Pagament de les taxes

Comparteix-ho: