fonts de consulta

Nomenclàtor dels carrers de Barcelona

El web bcn.cat/nomenclator, de l’Ajuntament de Barcelona, explica l’origen del nom dels carrers de la ciutat de Barcelona i en fixa l’escriptura. Per designar molts dels carrers, s’han fet servir noms de personatges importants: escriptors, inventors, metges, polítics, religiosos, reis… però també n’hi ha que porten noms d’origen incert, probablement relacionats amb fets, situacions, pràctiques o decisions veïnals. […]

El portal CiT de l’IEC: terminologia accessible per a tothom

El portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia) és fruit d’un projecte de recerca nascut l’any 2004 de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans. La finalitat d’aquest portal és posar a l’abast de la comunitat científica la terminologia de ciències i tecnologia generada per l’Institut d’Estudis Catalans i institucions vinculades. […]

Un nou diccionari normatiu: el DEIEC

L’Institut d’Estudis Catalans ha publicat en línia el Diccionari essencial de la llengua catalana (DEIEC). Amb una nomenclatura formada per 39.300 mots (dels més de 70.000 que conté el Diccionari de la llengua catalana, DIEC), no recull tot el lèxic normatiu català, sinó una selecció, basada en la que es va fer per al Diccionari manual de l’IEC (2001) i també en la freqüència en corpus. […]

Diccionari descriptiu de la llengua catalana

Els diccionaris descriptius tenen per finalitat caracteritzar les unitats lèxiques d’una llengua d’acord amb l’ús real, en contraposició amb els diccionaris normatius, que tenen la finalitat de prescriure i només inclouen les unitats lèxiques i els valors que la normativa lingüística considera admesos. Un d’aquests diccionaris és el Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC), un projecte lexicogràfic de gran abast, desenvolupat entre 1985 i 2016 a l’Institut d’Estudis Catalans, que té com a objectiu general la reunió sistemàtica de dades sobre el lèxic català. […]

Diccionario de términos médicos

El Diccionario de términos médicos (DTM) és un diccionari electrònic d’accés lliure i gratuït de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d’Espanya que conté uns 52.000 termes de les ciències mèdiques.  El DTM s’adreça a professionals del món de la medicina i camps afins i també a redactors mèdics i traductors. […]

BDLex, diccionaris d’ahir per a una lexicografia d’avui

La Base de dades lexicogràfica (BDLex) de l’Institut d’Estudis Catalans posa a disposició de tothom la consulta simultània de les obres lexicogràfiques que, juntament amb el Corpus textual informatitzat de la llengua catalana (CTILC), han servit de base per elaborar el Diccionari descriptiu de la llengua catalana.   Les obres lexicogràfiques de la BDLex es caracteritzen per formar part majoritàriament del període que comprèn el CTILC, fer aportacions lexicogràfiques originals i incloure les principals variants geogràfiques de la llengua catalana. Entre […]

El Grand dictionnaire terminologique, a l’aparador

L’Oficina quebequesa de la llengua francesa ha estrenat la Vitrine linguistique, una interfície de consulta de les dues principals eines de normalització del francès al Quebec pel que fa a l’establiment de les formes lingüísticament correctes: la Banque de dépannage linguistique (BDL) i el Grand dictionnaire terminologique (GDT). La BDL és un recurs que permet resoldre qüestions relatives a la gramàtica, l’ortografia, la puntuació, la tipografia i altres aspectes relacionats amb la redacció de textos. […]

ARCA, l’Arxiu de revistes catalanes antigues

L’Arxiu de revistes catalanes antigues (ARCA) és un portal impulsat per la Biblioteca de Catalunya que, juntament amb altres institucions que hi col·laboren, preserva digitalment i posa a l’abast del públic un gran nombre de revistes impreses des del 1761. D’aquesta manera, facilita la consulta de tot aquest corpus a qui li pugui interessar.  […]

UNTERM, la base de dades terminològica de les Nacions Unides 

La UNTERM és una base de dades de consulta global de la terminologia de les Nacions Unides en les sis llengües oficials de l’organisme (anglès, castellà, rus, xinès, àrab i francès). Aquesta terminologia procedeix dels diferents organismes que integren l’ONU i, en molts casos, forma part de bases de dades específiques d’algunes d’aquestes entitats. […]

Dicciomed, un diccionari mèdic amb molta història

La llarga tradició de la medicina occidental s’ha escrit en llengües clàssiques. Encara que en els darrers segles el llatí hagi perdut el pes que anteriorment havia tingut com a llengua vehicular de la cultura i la ciència, el vocabulari mèdic ha mantingut vives les llengües clàssiques, grec i llatí, en els formants cultes dels seus termes. […]