control de canvis

Comparació de documents al Word

Al Word, quan no és possible fer servir l’eina del control de canvis per veure les diferències entre dues versions d’un mateix document, podeu recórrer a la comparació de documents. Per comparar dos documents només cal que aneu a la pestanya Revisió i clicar a l’opció Comparació > Compara > Compara… Al quadre de diàleg que s’obre, només heu de triar el document original i la versió amb què el voleu comparar. […]

Com puc canviar l’autor de comentaris i esmenes d’un document de Word? 

De vegades hem de revisar un document del Word amb l’eina de control de canvis i, quan hi fem correccions o comentaris, apareix el nom de l’autor del text i no el nostre.   Si voleu canviar el nom de l’autor per identificar clarament qui ha fet cada intervenció, només cal que aneu a Fitxer Opcions General, i que canvieu el nom d’usuari de l’apartat Personalització de la còpia del Microsoft Office. […]

Crides, galerades i compaginades…

Els signes de correcció tipogràfica s’utilitzen des dels orígens de la impremta per corregir les còpies dels manuscrits. Aquests signes, de caràcter internacional, es fan servir per senyalar en el text què cal esmenar, i poden fer referència a un caràcter, una paraula o tota una frase. Indiquen canvis ortogràfics, sintàctics i estilístics, i una gran varietat d’operacions: supressions, modificacions, addicions, etc. […]

Com es pot copiar un text amb marques de revisió en un altre document de Word?

Ja sabeu que l’eina del control de canvis del Word és un recurs molt útil quan voleu que quedi constància dels canvis que s’han fet en un document. De vegades, però, us pot interessar copiar un exemple d’un document amb marques activades en un altre document. En principi, és una tasca fàcil, però per fer-ho heu de tenir en compte una sèrie de condicions. […]

Com puc amagar les marques de format del control de canvis d’un document de Word?

Si feu servir el sistema de control de canvis, ja sabeu que per defecte el Word mostra amb el sistema de globus al marge dret tots els canvis que afecten el format. Moltes vegades, però, el document queda tan ple de marques que es fa difícil veure els canvis importants. Si voleu amagar les marques relatives al format i deixar només visibles les de text afegit o suprimit, ho podeu fer desactivant l’opció Mostra l’etiquetatge Format. […]
Red Color Pencil on Yellow Background

Les marques de revisió del Word

El Microsoft Word incorpora l’eina Control de canvis, que permet fer el seguiment de les esmenes fetes en un document de manera fàcil i molt visual. Una vegada activat el control de canvis, es marquen les supressions, les insercions i els canvis de format que introdueix l’usuari. És un sistema molt útil per a les correccions o els documents compartits, ja que permet veure els errors i la manera de resoldre’ls del revisor, o les esmenes entrades per cada un dels autors del text. […]