LanguageTool

LanguageTool, un recurs addicional per a la correcció en línia

A l’hora de redactar textos en aplicacions en línia, podem tenir l’ajuda extra dels verificadors ortogràfics dels navegadors. Els navegadors més comuns, com ara el Chrome, el Firefox o l’Internet Explorer, disposen d’eines d’aquest tipus. En el cas del Chrome i del Firefox, però, si voleu gaudir d’una eina de suport que vagi més enllà de la verificació ortogràfica, teniu la possibilitat d’instal·lar-vos uns complements del LanguageTool. […]

LanguageTool: més enllà dels verificadors ortogràfics

Els verificadors ortogràfics tenen una sèrie de limitacions que haurien de ser conegudes, almenys intuïtivament, per qualsevol usuari amb uns coneixements mínims de llengua. Vegeu, per exemple, «Avantatges i limitacions dels verificadors ortogràfics» (Neus Nogué, 20-3-2015). ¿Es pot anar més enllà de la simple revisió ortogràfica que ens ofereixen els correctors convencionals? […]

Jaume Ortolà
Editor, enginyer i membre de Softcatalà

Softcatalà presenta el nou corrector basat en LanguageTool i l’OpenThesaurus

Softcatalà ha presentat el nou corrector gramatical basat en LanguageTool i el diccionari de sinònims OpenThesaurus. Ambdós projectes estan basats en programari lliure i són d’ús gratuït. Corrector gramatical Després de dos anys de feina, s’ha presentat el corrector gramatical català LanguageTool, que conté més de 1.700 regles per detectar errors ortogràfics, gramaticals, tipogràfics, i fer recomanacions d’estil. […]

Jordi Mas
Membre de Softcatalà