impressió

Racionalitzem les impressions

En general, abans d’imprimir ens ho pensem dues vegades, de manera que acabem enviant a la impressora únicament aquells documents que necessitem imperiosament consultar en paper. Ja fa ben bé un parell d’anys, quan tot just estrenàvem el blog, vam publicar dos apunts sobre els tipus de lletra que menys tinta consumeixen. […]

Impressió invertida

En algun cas, sobretot en documents llargs, us pot interessar imprimir-los al revés, és a dir, començant per la darrera pàgina i acabant per la primera, a fi d’obtenir el document imprès ben ordenat. Hi ha impressores que ho fan per defecte, però no totes. Els programes ofimàtics permeten especificar l’ordre en què voleu imprimir les pàgines fent un simple clic en una de les opcions d’impressió. […]