Campus Virtual

Consells per preparar qüestionaris virtuals

Els qüestionaris del Campus Virtual són un recurs molt útil per fer proves d’avaluació, ja que ofereixen un gran ventall de tipologies de preguntes que permeten adaptar la prova a les necessitats docents dels professors i simular, en gran manera, molts aspectes dels exàmens presencials. Cal tenir present, però, que la modalitat virtual té la seva pròpia idiosincràsia. […]

Unitat de Docència
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona

Exàmens en línia segurs amb el Safe Exam Browser

Les proves d’avaluació en línia han fet necessàries noves fórmules per garantir la integritat i seguretat de tot el procés. S’ha de dir que no hi ha res infal·lible, i igual que passa en una prova presencial sempre es poden trobar maneres de copiar. Per això, convé plantejar-se mètodes, eines i recursos diferents. Les […]

Unitat de Docència
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona

Els qüestionaris del Campus Virtual

Els qüestionaris del Campus Virtual permeten crear proves, exàmens o tests d’autoavaluació, a partir del banc de preguntes de cada curs o assignatura. Hi ha una àmplia varietat de tipus de preguntes per triar: des de les més tradicionals d’opció múltiple, de veritat o fals, de resposta breu, d’emplenar buits o de relacionar, fins a preguntes més dinàmiques que permeten arrossegar i deixar anar text i imatges o preguntes amb fórmules i operacions matemàtiques. […]