PDF

Smallpdf: edita, transforma i comprimeix PDF a l’instant

Manipular un PDF sol tenir associades una sèrie de complicacions inherents a la naturalesa del format i a la dificultat per trobar un editor lliure que permeti fer certs canvis. Smallpdf és una plataforma amb un gran nombre d’eines per editar, precisament, aquests fitxers. Permet des d’eliminar o girar pàgines fins a dividir o fusionar documents, passant per inserir-hi números de pàgina i anotacions o comentaris. […]
foto de Jeremy Yap a Unsplash

Deixa que el text flueixi amb AutoUnbreak

Si heu copiat mai text d’un PDF, haureu vist que de vegades el text resultant presenta salts de paràgraf addicionals al final de cada línia i que, per tant, el text queda segmentat de manera inadequada. L’AutoUnbreak és una aplicació molt senzilla que permet desfer-se d’aquests salts de línia sobrers en tres clics.  […]
searching

A l’Agent Ransack no se li escapen ni els PDF

Un dels problemes dels PDF és que és difícil recuperar-ne la informació que contenen. Ja és sabut que ni l’eina de cerca pròpia del Windows ni molts programes que ens permeten rastrejar el contingut del nostre ordinador no poden recuperar el contingut dels PDF. De fet, l’eina més habitual per a cercar dins diferents PDF alhora és el Reader d’Acrobat. […]
Archives

Cerca de text dins els fitxers en PDF

Per localitzar fitxers que contenen un text determinat, el cercador del Windows permet fer la cerca en la majoria de formats, però amb algunes limitacions. Una de les més importants és que no permet trobar text dins un fitxer en format PDF. En aquest cas, l’opció més senzilla és fer servir el mateix lector de PDF. […]
word

Conversió directa de PDF a Word

De la mateixa manera que l’exportació a PDF és una opció integrada al Word, la versió 2013 d’aquest programa també permet obrir directament un PDF i convertir-lo a un format editable. Evidentment, la conversió només és possible si el PDF no està protegit. D’altra banda, el document obtingut pot no tenir el mateix aspecte de l’original, sobretot en el cas que contingui molts elements gràfics. […]
Type

Conversió de Word a PDF

En les versions anteriors del Word, quan volíeu convertir un document del Word a PDF era necessari tenir instal·lat algun programa addicional que permetia fer la conversió a PDF, o bé mitjançant un botó o menú afegit al Word, o bé mitjançant una opció al quadre de diàleg d’impressió del document. […]
Rusty Comet

Cometdocs, múltiples opcions de conversió de fitxers PDF

Quantes vegades heu volgut modificar un document però no heu pogut perquè estava en PDF? Una bona opció és la que us ofereix Cometdocs. Amb aquesta aplicació podeu convertir fitxers PDF a més de cinquanta tipus de format de document i imatge diferents. Només heu d’entrar al web de Cometdocs i pujar-hi el document i posar l’adreça de correu on voleu rebre el fitxer convertit. […]

Manipula PDF des de l’explorador de fitxers

En apunts anteriors hem presentat diverses eines per manipular fitxers en format PDF. Avui us n’oferim una altra, el Quick PDF Tools. Es tracta d’un recurs per al Windows gratuït que integra moltes de les funcions que fins ara fèiem amb programes diferents: fusió de pàgines, conversions de format, canvis en la seguretat del document, etc. […]

Aquest apunt és obsolet.

Secciona PDF amb iPDF2Split

En l’apunt «Quan una part ho és tot… Split PDF!», us presentàvem l’Split PDF, un programa en línia gratuït que permet dividir fitxers en format PDF. Avui us volem fer conèixer un recurs semblant, però més complet, l’iPDF2Split. L’iPDF2Split és una aplicació en línia amb què podeu extreure les pàgines que necessiteu de PDF llargs. […]

La correcció de galerades en format PDF

Una de les últimes fases habituals de la correcció de textos que es publiquen en formats acurats (en suport paper o electrònic) són les galerades. Durant aquest procés, els revisors comproven que el text final, en la presentació definitiva que han treballat els dissenyadors, és correcte: verifiquen que no s’hagi perdut cap destacat, que no hi hagi paraules mal partides a final de ratlla, que no s’hagin introduït errors ortogràfics de resultes de la maquetació, que no hagi quedat cap error en la primera correcció, etc. […]