PDF

De cap al que ens interessa! Enllaços a pàgines concretes de PDF

Per defecte, els enllaços de PDF obren la primera pàgina del document. Sabíeu, però, que podeu enllaçar directament cap a una pàgina concreta? És tan fàcil com afegir al final de l’URL la seqüència #page=x, on x és el número de pàgina que voleu que s’obri per defecte. D’aquesta manera, fem un enllaç directe cap a la informació rellevant i ho deixem fàcil a qui ho consulta! […]

PDF amb camps de signatura

Tot i que l’Adobe Acrobat Reader permet signar documents digitalment, no permet preparar camps de formulari per a la signatura massiva o automàtica de documents, cosa que sí que fa la versió de l’Adobe Acrobat Pro. Això vol dir que, si bé per signar documents en català convé fer servir la versió gratuïta del lector de PDF, per preparar els documents que cal signar de manera automatitzada, en canvi, s’ha de fer servir la versió de pagament (a la qual el PAS i PDI de la UB tenen accés). […]

Signatura electrònica de PDF: fem-ho en català!

L’Adobe Acrobat Reader i l’Adobe Acrobat Pro són dues aplicacions germanes que permeten treballar amb PDF. La primera aplicació és gratuïta, pot configurar-se en català i té les funcions bàsiques d’un lector de PDF, entre les quals destaquen la possibilitat de fer comentaris o altres anotacions i l’opció de signar digitalment documents. […]

Configura’t l’Acrobat Reader en català!

Si sovint treballeu amb fitxers de PDF, segurament coneixereu l’Adobe Acrobat Reader. És una eina que ens permet fer comentaris o signar documents, entre d’altres. Sol estar instal·lat per defecte en castellà o anglès, però també el tenim disponible en català. Per canviar l’idioma, només cal anar a Edita > Preferències (o podeu fer servir la drecera Ctrl + k). […]

Colors i intensitats diferents per marcar els PDF

De vegades destaquem amb colors diferents qüestions de mena diversa que volem treballar o comentar. D’alguna manera, els colors ens serveixen per agrupar exemples que responen a temes diferents. Amb els processadors de textos ho tenim molt fàcil per treballar amb documents editables, però com ho fem si partim d’un PDF? […]

PDF: separa i combina amb precisió

Ja coneixem les eines que ofereixen l’SmallPDF i l’iLovePDF. Avui és el torn de l’Adolix Split & Merge PDF i el PDFsam. Les quatre eines tenen les mateixes funcions: separar i combinar PDF. Ara bé, tant l’Adolix com el PDFsam permeten especificar les pàgines que es volen combinar (en lloc de combinar o separar directament tot un fitxer). […]

iLovePDF o la navalla suïssa dels PDF

L’Smallpdf és una eina excel·lent, sobretot pel que fa a la compressió i conversió de PDF als formats més clàssics i habituals. L’iLovePDF, però, va més enllà. Les dues eines comparteixen totes les possibilitats de manipulació de PDF: unir fitxers, separar en un fitxer independent un interval de pàgines del PDF original, desbloquejar restriccions de seguretat (ja que aquests fitxers poden estar protegits amb contrasenyes que n’impedeixen la lectura, la compartició o la còpia del contingut), convertir un PDF en un Word, etc. […]

Smallpdf: edita, transforma i comprimeix PDF a l’instant

Manipular un PDF sol tenir associades una sèrie de complicacions inherents a la naturalesa del format i a la dificultat per trobar un editor lliure que permeti fer certs canvis. Smallpdf és una plataforma amb un gran nombre d’eines per editar, precisament, aquests fitxers. Permet des d’eliminar o girar pàgines fins a dividir o fusionar documents, passant per inserir-hi números de pàgina i anotacions o comentaris. […]
foto de Jeremy Yap a Unsplash

Deixa que el text flueixi amb AutoUnbreak

Si heu copiat mai text d’un PDF, haureu vist que de vegades el text resultant presenta salts de paràgraf addicionals al final de cada línia i que, per tant, el text queda segmentat de manera inadequada. L’AutoUnbreak és una aplicació molt senzilla que permet desfer-se d’aquests salts de línia sobrers en tres clics.  […]
searching

A l’Agent Ransack no se li escapen ni els PDF

Un dels problemes dels PDF és que és difícil recuperar-ne la informació que contenen. Ja és sabut que ni l’eina de cerca pròpia del Windows ni molts programes que ens permeten rastrejar el contingut del nostre ordinador no poden recuperar el contingut dels PDF. De fet, l’eina més habitual per a cercar dins diferents PDF alhora és el Reader d’Acrobat. […]