substitucions

Molts canvis de format, un clic

Suposeu que heu redactat un document llarg, amb una estructura complexa de títols, subtítols, apartats, subapartats, epígrafs, subepígrafs… en fi, amb moltes seccions diferents. Per marcar bé l’estructura heu anat assignant colors diferents als diversos apartats, segons els nivells: vermell, verd, lila, taronja, etc. Un cop teniu el document pràcticament enllestit, us el mireu i us sembla grotesc. […]

Reaprofiteu el text de la cerca en la substitució del Word

Imagineu-vos que voleu esmenar un fragment de text diverses vegades en un document. Allà on hi diu «Departament d’Història», heu de posar-hi «Departament d’Història i Arqueologia». L’eina de substitució del Word permet reaprofitar el text de la cerca d’una manera senzilla. Obriu el quadre de diàleg de cerca i substitució (podeu prémer directament la drecera Ctrl + L). […]
Upper case/Lower case

Distingeix entre majúscules i minúscules: una opció de l’eina de substitució del Word

L’eina de substitució del Word disposa d’algunes opcions complementàries que és bo de conèixer. Si pitgeu el botó Més que hi ha a la part inferior esquerra del quadre de substitució, es fan visibles algunes opcions extra. Una d’aquestes opcions és Distingeix entre majúscules i minúscules. Amb aquesta opció marcada, la substitució que definiu s’aplicarà només a les seqüències que coincideixin exactament amb el que hàgiu escrit al quadre cerca. […]
Substitució

Guia pràctica sobre l’eina de substitució del Word

Al Dipòsit Digital de la UB podeu trobar una guia pràctica sobre l’eina de substitució del Word. Aquesta guia, editada pels Serveis Lingüístics, recull informació pràctica que cal tenir en compte a l’hora de fer servir l’eina de substitució del Word en les tasques d’edició i de revisió de textos. És una guia breu en què s’expliquen les diverses possibilitats de l’eina de substitució, des de les funcions més bàsiques fins a les més avançades, i en què s’ha intentat donar exemples sobre les diferents aplicacions de les opcions de cerca i substitució. […]

FoxReplace: substitucions globals en línia

El FoxReplace és un complement del Firefox que permet definir diverses cerques i substitucions i aplicar-les en les àrees de text dels gestors de continguts, com ara el Drupal o l’OpenCms, o bé les aplicacions web fetes a mida (el GR@D o l’aplicació de notícies, en el cas de la Universitat de Barcelona). […]

Cerca’ls tots, i ja veurem què n’he de fer

La funció de cerca dels processadors de text és una eina molt útil més enllà del fet que ens permet remenar dins el text per trobar una seqüència determinada, i esmenar-la directament, substituir-la per una altra o canviar-ne el format. Una de les opcions que pot donar molt de joc és cercar tots els casos en què apareix una seqüència textual o un segment que compleixi una condició determinada. […]