qüestionaris

Pregunta i avalua amb el Microsoft Forms

Sovint, per qüestions laborals o acadèmiques, tenim la necessitat de fer consultes, de sondejar informacions, de plantejar enquestes, d’avaluar, etc. En aquest sentit, una eina interessant, de la qual disposem els membres de la Universitat de Barcelona, és el Microsoft Forms. Si ja coneixeu els formularis de Google, no tindreu cap mena de problema per fer servir els de Microsoft, ja que són molt semblants tant en aparença com en funcionament. […]

Exàmens en línia segurs amb el Safe Exam Browser

Les proves d’avaluació en línia han fet necessàries noves fórmules per garantir la integritat i seguretat de tot el procés. S’ha de dir que no hi ha res infal·lible, i igual que passa en una prova presencial sempre es poden trobar maneres de copiar. Per això, convé plantejar-se mètodes, eines i recursos diferents. Les […]

Unitat de Docència
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona

Els qüestionaris del Campus Virtual

Els qüestionaris del Campus Virtual permeten crear proves, exàmens o tests d’autoavaluació, a partir del banc de preguntes de cada curs o assignatura. Hi ha una àmplia varietat de tipus de preguntes per triar: des de les més tradicionals d’opció múltiple, de veritat o fals, de resposta breu, d’emplenar buits o de relacionar, fins a preguntes més dinàmiques que permeten arrossegar i deixar anar text i imatges o preguntes amb fórmules i operacions matemàtiques. […]