Word

Documents col·laboratius amb edició restringida

Hi ha documents que construïm entre diverses persones. Cadascú hi afegeix la part que li correspon en el moment en què ho pot fer. L’edició en línia i col·laborativa ha permès que tot un equip pugui treballar-hi simultàniament, sense conflictes, sense esperes, sense versions parcials. Ara bé, les solucions de Microsoft o de Google al núvol no són tan potents com les eines d’escriptori, i hi ha algunes limitacions quant a opcions de format, de control de canvis, de fórmules de càlcul, de representació de dades, etc. […]

Com puc canviar l’autor de comentaris i esmenes d’un document de Word? 

De vegades hem de revisar un document del Word amb l’eina de control de canvis i, quan hi fem correccions o comentaris, apareix el nom de l’autor del text i no el nostre.   Si voleu canviar el nom de l’autor per identificar clarament qui ha fet cada intervenció, només cal que aneu a Fitxer Opcions General, i que canvieu el nom d’usuari de l’apartat Personalització de la còpia del Microsoft Office. […]
Featured Video Play Icon

Com es pot copiar un text amb marques de revisió en un altre document de Word?

Ja sabeu que l’eina del control de canvis del Word és un recurs molt útil quan voleu que quedi constància dels canvis que s’han fet en un document. De vegades, però, us pot interessar copiar un exemple d’un document amb marques activades en un altre document. En principi, és una tasca fàcil, però per fer-ho heu de tenir en compte una sèrie de condicions. […]

La llengua dels comentaris del Word

Ja hem parlat sovint de la importància de mantenir la coherència entre la llengua del document i la de les eines de verificació del Word, i que això està vinculat al text independentment de la configuració del vostre Word. De tota manera, potser us heu trobat que, malgrat haver canviat la configuració del Word perquè us aparegui la vostra llengua de treball habitual, a l’hora de fer servir altres eines, com ara els comentaris, la llengua per defecte que us apareix sigui una altra i, per tant, la verificació ortogràfica no casi amb la llengua dels comentaris. […]
The Library

Les cometes i l’apòstrof tipogràfics

L’ús adequat dels caràcters de l’apòstrof i de les cometes altes és un dels problemes habituals a l’hora d’editar textos en determinades aplicacions informàtiques. Com bé haureu observat, els caràcters que apareixen quan premeu les tecles corresponents són les cometes rectes (“) i l’apòstrof recte (‘), però en general és preferible que en textos editats apareguin les variants tipogràfiques o corbades (’ i “”). […]

Com puc amagar les marques de format del control de canvis d’un document de Word?

Si feu servir el sistema de control de canvis, ja sabeu que per defecte el Word mostra amb el sistema de globus al marge dret tots els canvis que afecten el format. Moltes vegades, però, el document queda tan ple de marques que es fa difícil veure els canvis importants. Si voleu amagar les marques relatives al format i deixar només visibles les de text afegit o suprimit, ho podeu fer desactivant l’opció Mostra l’etiquetatge Format. […]

Les filigranes del Word

En el cas de documents provisionals, confidencials, pendents d’aprovació, etc., podeu afegir una marca a cadascuna de les pàgines per indicar-ho. Els processadors de textos tenen una opció ràpida per incloure aquestes filigranes, però quan el text té capçaleres diferents o salts de secció la cosa no és tan directa i sembla missió impossible que la marca aparegui a totes les pàgines. […]

Desament automàtic de documents del Word: estalvieu ensurts

És ben possible que més d’un cop hàgiu tingut l’ensurt de perdre, o bé per un tall d’electricitat o bé per una fallada de l’ordinador, part o tot el document en què estàveu treballant. En les darreres versions del Word la incidència d’aquest problema és més baixa perquè l’aplicació té una opció de desament automàtic. […]

Reaprofiteu el text de la cerca en la substitució del Word

Imagineu-vos que voleu esmenar un fragment de text diverses vegades en un document. Allà on hi diu «Departament d’Història», heu de posar-hi «Departament d’Història i Arqueologia». L’eina de substitució del Word permet reaprofitar el text de la cerca d’una manera senzilla. Obriu el quadre de diàleg de cerca i substitució (podeu prémer directament la drecera Ctrl + L). […]