Word

Actualització de fórmules de Word

Imagineu-vos que tenim una plantilla de Word amb una sèrie de fórmules definides o un document amb fórmules i xifres que hem modificat. Perquè els càlculs siguin correctes hem d’actualitzar els resultats de les fórmules. Com ho podem fer? Si volem actualitzar una fórmula concreta, situem el cursor sobre la fórmula i o bé premem F9 o bé hi fem clic amb el botó dret del ratolí i seleccionem l’opció Actualitza el camp. […]

Comparació de documents al Word

Al Word, quan no és possible fer servir l’eina del control de canvis per veure les diferències entre dues versions d’un mateix document, podeu recórrer a la comparació de documents. Per comparar dos documents només cal que aneu a la pestanya Revisió i clicar a l’opció Comparació > Compara > Compara… Al quadre de diàleg que s’obre, només heu de triar el document original i la versió amb què el voleu comparar. […]

Com puc modificar una plantilla de Word?

Ja sabeu que les plantilles són una eina molt útil: ens permeten replicar un mateix document a partir d’una estructura, un redactat i un format ja establerts, i així ens estalviem temps i aprofitem feina feta. Pot passar, però, que hàgim de modificar o actualitzar la plantilla, i això pot no ser tan transparent com sembla. […]

Plantilles de Word personalitzades

Les plantilles serveixen per crear documents nous seguint un format i una estructura establerts. Són molt útils perquè permeten reaprofitar informacions fixes, com ara les capçaleres o els peus de pàgina, i afegir-hi el contingut que es vulgui. El Microsoft Word per defecte carrega les plantilles des d’una carpeta de sistema, però permet associar documents institucionals o personals que tinguem en altres ubicacions. […]

Generació automàtica de documents

De vegades necessitem que un mateix document de Word, amb una estructura i un redactat idèntics, contingui informacions específiques en funció dels autors, els destinataris, els objectius, etc. Sovint amb una plantilla de Word en tenim prou i l’emplenem amb les dades concretes de cada cas. Hi ha, però, una altra possibilitat molt interessant i eficient, especialment quan les informacions específiques les tenim en un Excel. […]

Molts canvis de format, un clic

Suposeu que heu redactat un document llarg, amb una estructura complexa de títols, subtítols, apartats, subapartats, epígrafs, subepígrafs… en fi, amb moltes seccions diferents. Per marcar bé l’estructura heu anat assignant colors diferents als diversos apartats, segons els nivells: vermell, verd, lila, taronja, etc. Un cop teniu el document pràcticament enllestit, us el mireu i us sembla grotesc. […]

Documents col·laboratius amb edició restringida

Hi ha documents que construïm entre diverses persones. Cadascú hi afegeix la part que li correspon en el moment en què ho pot fer. L’edició en línia i col·laborativa ha permès que tot un equip pugui treballar-hi simultàniament, sense conflictes, sense esperes, sense versions parcials. Ara bé, les solucions de Microsoft o de Google al núvol no són tan potents com les eines d’escriptori, i hi ha algunes limitacions quant a opcions de format, de control de canvis, de fórmules de càlcul, de representació de dades, etc. […]

Com puc canviar l’autor de comentaris i esmenes d’un document de Word? 

De vegades hem de revisar un document del Word amb l’eina de control de canvis i, quan hi fem correccions o comentaris, apareix el nom de l’autor del text i no el nostre.   Si voleu canviar el nom de l’autor per identificar clarament qui ha fet cada intervenció, només cal que aneu a Fitxer Opcions General, i que canvieu el nom d’usuari de l’apartat Personalització de la còpia del Microsoft Office. […]

Com es pot copiar un text amb marques de revisió en un altre document de Word?

Ja sabeu que l’eina del control de canvis del Word és un recurs molt útil quan voleu que quedi constància dels canvis que s’han fet en un document. De vegades, però, us pot interessar copiar un exemple d’un document amb marques activades en un altre document. En principi, és una tasca fàcil, però per fer-ho heu de tenir en compte una sèrie de condicions. […]