LibreOffice

La llengua dels documents del Writer: opcions avançades

A banda de la gestió de la llengua dels documents del LibreOffice (La llengua dels documents del Writer: opcions bàsiques), hi ha altres paràmetres generals que cal tenir en compte. Amb l’opció Eines > Opcions podeu visualitzar el quadre de configuració global del paquet LibreOffice i dels diferents programes d’edició, com ara el Writer. […]

La llengua dels documents del Writer: opcions bàsiques

Per determinar la llengua dels documents al Writer del LibreOffice hi ha diverses opcions: Clicar sobre la llengua activa que apareix en la barra d’estat del Writer (part inferior de la pantalla). Amb aquesta opció només podeu aplicar el canvi de llengua al text seleccionat prèviament o al paràgraf on hi ha el cursor. […]

De l’OpenOffice.org al LibreOffice

L’OpenOffice.org és un paquet ofimàtic en codi obert desenvolupat a l’empara de l’empresa Sun Microsystems. L’any 2010, poc després que Oracle comprés Sun Microsystems, gran part dels membres de la comunitat que desenvolupava l’OpenOffice van crear The Document Foundation amb la intenció de desenvolupar un nou projecte lliure de paquet ofimàtic, que va rebre el nom de LibreOffice. […]