Activitat Científica

Activitat Científica

J.M. Gurt i Esparraguera, Francesc Gràcia i Alonso (Coord.)

Recerca en Arqueologia (Universitat de Barcelona). 1996.

En aquest número d'Activitat Científica presentem una mostra del que ara, en aquest moment, es fa a la Universitat de Barcelona, des de la recerca bàsica a l'aplicada. Els resultats que exposem en les pàgines són l'exponent no tan sols de la qualitat dels grups que treballen, sinó també del seu dinamisme i la seva capacitat de gestió, que els ha portat a disposar de missions a l'estranger, a participar en acords internacionals, i a disposar d'un capital humà i econòmic que fa que, per primera vagada, l'arqueologia a casa nostra trenqui amb el tòpic del retard irrecuperable de la recerca en humanitats respecte a les ciències experimentals.