GRAP

L’activitat del GRAP s’inicià amb les intervencions arqueològiques als jaciments de La Moleta del Remei (Alcanar, Tarragona), Alto de la Cruz (Cortes, Navarra) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Girona) a partir de finals de la dècada de 1980. Els seus estudis es centraren en l’anàlisi del procés de transició entre el Bronze Final y la Primera Edat del Ferro en el nord-est peninsular, l’impacta del comerç mediterrani, i el desenvolupament de les estructures organitzatives i de control territorial al llarg de l’ibèric antic. Aquesta recerca continuà fins el present amb les intervencions als jaciments de La Ferradura (Ulldecona), La Cogula (Alcanar) i, molt especialment Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar).

A partir de l’any 2000 s’encetà una forta i consolidada línia de recerca centrada en l’estudi de la historiografia de l’arqueologia a Catalunya i Espanya.

A partir de 2008, aquesta línia de recerca s’amplià per abastir l’estudi de la protecció i espoli del patrimoni històric, artístic i arqueològic espanyol i, per extensió del patrimoni arqueològic en temps de guerra.

Des de 2012 s’ha potenciat la recerca en història de l’arqueologia amb un segon nucli de treball centrat en l’anàlisi de les relacions internacionals dels investigadors espanyols, i s’ha obert una de nova centrada en l’estudi de l’art rupestre prehistòric en la vessant mediterrània, així com una altra línia de treball sobre l’art rupestre amb especial importància en les anàlisis arqueoacústiques, en relació tant amb la música prehistòrica com amb l’acústica del paisatge.

A partir de 2014 s’enceta una darrera línia de treball vinculada amb la museologia i la didàctica aplicada a l’àmbit de l’arqueologia culminada amb el projecte de la col·lecció museogràfica permanent del poblat del Alto de la Cruz (Cortes).