logo arqueo

L’arqueologia és la ciència que estudia les societats humanes del passat i la seva evolució mitjançant la interpretació del registre material recuperat a partir de les excavacions, prospeccions i altres tipus d’intervencions.

El coneixement del passat és fonamental per entendre la realitat actual.


A qui s’adreça?

El Grau d’Arqueologia s’adreça a tots aquells i aquelles interessats en el passat de la Humanitat. Permetrà conèixer des dels orígens de la humanitat durant la prehistòria fins als grans imperis, el nostre passat medieval i postmedieval o el coneixement material de les cultures contemporànies.