Mail de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona

Presentació de la Secció i benvinguda

La Secció de Prehistòria i Arqueologia té com a objectiu fonamental promoure i organitzar la recerca i la docència en aquestes disciplines a la Universitat de Barcelona.

Els valors fonamentals de la Secció de Prehistòria i Arqueologia són impulsar la formació professional i investigadora dels nostres estudiants i investigar oferint resultats d’alt nivell per a la comunitat científica i a la societat en general. Treballem, investiguem i ensenyem sobre les societats humanes, essencialment a partir del registre arqueològic, des del passat més remot fins a l’època contemporània, en col·laboració amb altres seccions i departaments de la nostra institució.

El Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona junt amb la Biblioteca d’Arqueologia de la Facultat d’Història són dos dels pilars fonamentals de la recerca i la docència de la Secció de Prehistòria i Arqueologia.

En aquest espai web trobareu l’ampli ventall d’activitats que desenvolupem: els diferents grups de recerca, les nostres publicacions, la revista Pyrenae i els nostres perfils professionals i docents.

Des de la Secció de Prehistòria i Arqueologia, tot el personal docent, investigador i d’administració i serveis, us volem donar la benvinguda al nostre web.