Pyrenae: Revista de la Secció

Consultar revista / Consultar núm. especial 50è Anniversari

Pyrenae, Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental / Journal of Western Mediterranean Prehistory and Antiquity (ISSN 0079-8215), és editada per la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. La revista té com a objectiu promoure la difusió dels resultats de la recerca, així com la comunicació i el debat científic, dins un marc cronològic que compren des de la Prehistòria fins els inicis de l’Edat Mitja, especialment a la Mediterrània occidental. Pyrenae és una revista semestral amb un estricte compliment de la seva aparició i amb un rigorós procés de revisió per pars cecs. Això fa que sigui una revista d’alt nivell científic, dinàmica i una excel·lent plataforma per a la difusió dels resultats de la investigació.

Pyrenae ha tingut un llarg recorregut des de la seva fundació al 1965, fa ara més de 50 anys, plenament consolidada que publica articles de qualitat subjectes a una avaluació per pars. El seu impacte ha estat reconegut per Carhus Plus+ (A)ANEP (B), CIRC (B)ERIH PLUS i SCOPUS (des de 2015).

Pyrenae logo white

Últim número (49-2)

- El inicio del Neolítico en la cueva de Nerja y la Cova de la Sarsa. Contexto arqueológico y dataciones radiocarbónicas (Pablo García Borja / Domingo C. Salazar García / Jesús F. Jordá Pardo / Manuel Pérez Ripoll / J. Emili Aura Tortosa)

- Objetos de vidrio en un conjunto cerrado en Iliberri (Granada) en el siglo IV aC Justo F. Sol Plaza / Andrés M. Adroher Auroux / Julia García González / Inmaculada de la Torre

- Le anfore orientali in Sicilia tra il V ed il VII secolo d.C.: alcune considerazioni sul commercio mediterraneo (Salvatore Moncada)

- La Antigüedad en la versión española de la Propyläen Weltgeschichte (1986) (Borja Antela-Bernárdez)

- La correspondència entre Josep Gudiol i Cunill i Joan Serra Vilaró (siglos IV a VI) (Jordi Vidal Palomino)

- Ressenyes / Book Reviews

 

Consultar revista