Pyrenae: Revista de la Secció

Consultar revista / Consultar núm. especial 50è Anniversari

Pyrenae, Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental / Journal of Western Mediterranean Prehistory and Antiquity (ISSN 0079-8215), és editada per la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. La revista té com a objectiu promoure la difusió dels resultats de la recerca, així com la comunicació i el debat científic, dins un marc cronològic que compren des de la Prehistòria fins els inicis de l’Edat Mitja, especialment a la Mediterrània occidental. Pyrenae és una revista semestral amb un estricte compliment de la seva aparició i amb un rigorós procés de revisió per pars cecs. Això fa que sigui una revista d’alt nivell científic, dinàmica i una excel·lent plataforma per a la difusió dels resultats de la investigació.

Pyrenae ha tingut un llarg recorregut des de la seva fundació al 1965, fa ara més de 50 anys, plenament consolidada que publica articles de qualitat subjectes a una avaluació per pars. El seu impacte ha estat reconegut per Carhus Plus+ (A)ANEP (B), CIRC (B)ERIH PLUS i SCOPUS (des de 2015).

Pyrenae logo white

Últim número (49-1)

- Los estudios carpológicos en la Península Ibérica: un estado de la cuestión (Leonor Peña-Chocarro /  Guillem Pérez-Jordà)

- The Balearic Paradox: Why Were the Islands Colonized So Late? (John F. Cherry / Thomas P. Leppard)

- The Hidden Record at Torre d’en Galmés, Menorca. Accounts from Soil Micromorphological Analysis (Paul Goldberg / Amalia Pérez-Juez)

- La temprana importación de mármoles blancos en Tarraco (Julio C. Ruiz Rodríguez)

- La formación del orden metropolitano en la Península Ibérica (siglos IV a VI) (Sabine Panzram)

- Estudi de conservació de l’Abric de Pinos (Benissa, Alacant): patologies i causes de deterioració d’un jaciment amb art rupestre llevantí (Gemma Barreda Usó / M.ª Antonia Zalbidea Muñoz)

 

Consultar revista