PYRENAE

Revista de la Secció de Prehistòria i d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

Revista

ARQUEO MEDITERRÀNIA

Àrea d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Monografia

MONOGRAFIES DEL SERP

Revista del Grup de Recerca SERP de la Universitat de Barcelona.

Monografia

Altres Publicacions

II Reunió Arqueologia Paleocristiana

II Reunió Arqueologia Paleocristiana

Altres publicacions

II Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispànica : IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular : Montserrat, 2-5 novembre 1978. ISBN: 978

Centenari del naixement de Miquel Tarradell

Centenari del naixement de Miquel Tarradell

Auriga núm. 102

Històries Troyanes Joker. Auriga la revista del món Clàssic, Núm 102 maig 2020. Disponible en pdf

Althiburos III La nécropole protohistorique d'Althiburos-massif du Ksour

Althiburos III La nécropole protohistorique d'Althiburos-massif du Ksour

Althiburus

Col·lecció Documenta, 30. Institut Català d'Arqueologia Clàssica. 372 p., ISBN: 978-84-946298-3-9

El jaciment de Sant Antoni de Calaceit i el poblament ibèric de les comarques del Matarranya i la Terra Alta. 2017.

El jaciment de Sant Antoni de Calaceit i el poblament ibèric de les comarques del Matarranya i la Terra Alta. 2017.

Altres Monografies

JORNET NIELLA, RAFEL., 2017, El jaciment de Sant Antoni de Calaceit i el poblament ibèric de les comarques del Matarranya i la Terra Alta. Monografie

La Basilica di San Severo a Classe. Scavi 2006

La Basilica di San Severo a Classe. Scavi 2006

A.AUGENTI, N. CHRISTIE, J. LASZLOVSKY & G. RIPOLL (eds.) DISCI/Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna - Archeologia, Bononia University Press, Bologna,2017, 264 p. ISBN 978-88-6923-174-2

A.AUGENTI, N. CHRISTIE, J. LASZLOVSKY & G. RIPOLL (eds.) DISCI/Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna - Archeologia, Bo

L'Edat de la Pedra (facsimil de l'edició de 1916)

L'Edat de la Pedra (facsimil de l'edició de 1916)

Pere Bosch Gimpera. Pròleg de F. Gracia Alonso i J. M. Fullola Pericot.

Pere Bosch Gimpera PROLEG DE F. GRACIA ALONSO I J. M. FULLOLA PERICOT. BARCELONA, 2016, 40 p.

Historical Archaeology and Archaeometry for Societies in Contact

Historical Archaeology and Archaeometry for Societies in Contact

Buxeda i Garrigós, J., Madrid i Fernández M., Iñañez, J. G. (ed)

Buxeda i Garrigós, J., Madrid i Fernández M., Iñañez, J. G. (ed), 2015, GlobalPottery 1. BAR International Series 2761, Archaeopress, Oxford. ISBN

Contextos ceràmics d’època altoimperial en el Mediterrani occidental

Contextos ceràmics d’època altoimperial en el Mediterrani occidental

Roca Roumens, M., Madrid i Fernández, M., Celis i Betriu R. (ed)

Roca Roumens, M., Madrid i Fernández, M., Celis i Betriu R. (ed), 2014, Universitat de Barcelona, Barcelona. ISBN: 978-84-616-1751-7

Proyecto Cosa: intervenciones arqueológicas de la Universidad de Barcelona en la ciudad romana

Proyecto Cosa: intervenciones arqueológicas de la Universidad de Barcelona en la ciudad romana

Roca Roumens, M., Madrid i Fernández, M., Celis i Betriu R. (ed)

Roca Roumens, M., Madrid i Fernández, M., Celis i Betriu R. (ed), 2013, Universitat de Barcelona, Barcelona. ISBN: 978-84-616-1750-0

Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII)

Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII)

Núria MOLIST i Gisela RIPOLL (edit.)

Núria MOLIST i Gisela RIPOLL (edit.). ’Olèrdola 3.1 y 3.2, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2012, 494 p., il. b/n, ISBN 978-84

La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)

La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)

Josep M. Fullola Pericot (Coordinador) / Francesc Gracia Alonso (Coordinador) / Jordi Casassas i Ymbert (Coordinador)

Josep M. Fullola Pericot (Coordinador) / Francesc Gracia Alonso (Coordinador) / Jordi Casassas i Ymbert (Coordinador) Universitat de Barcelona, 20

República, Universitat i Autonomia 1931-1939. La República i la Universitat de Barcelona

República, Universitat i Autonomia 1931-1939. La República i la Universitat de Barcelona

Catàleg de l'exposició.

Catàleg de l'exposició. Universitat de Barcelona, 2009. 124 pàg.

El sueño de una generación . El crucero universitario por del Mediterráneo de 1933

El sueño de una generación . El crucero universitario por del Mediterráneo de 1933

Francisco Gracia, Josep M. Fullola i Pericot

Francisco Gracia, Josep M. Fullola i Pericot Universitat de Barcelona, 2006. 534 pàg.

El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania romana.

El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania romana.

Ariño Gil, Enrique / Palet i Martinez, J. M. / Gurt i Esparraguera, J.M.

Ariño Gil, Enrique / Palet i Martinez, J. M. / Gurt i Esparraguera, J.M. Publicacions UB. 2004. 232 pàg.

58 anys i 7 dies. Correspondència de Pere Bosch Gimpera a LLuis Pericot (1914-1974)

58 anys i 7 dies. Correspondència de Pere Bosch Gimpera a LLuis Pericot (1914-1974)

Francisco Gracia, Josep M. Fullola, Francesc Vilanova.

Francisco Gracia, Josep M. Fullola, Francesc Vilanova. Universitat de Barcelona, 2004. 474 pàg.

Études historico-archéologiques sur Héracléopolis Magna

Études historico-archéologiques sur Héracléopolis Magna

Josep Padró

Padró, Josep. Publicacions UB. 1999. 376 pàg.

Protohistòria. Pobles i cultures a la Mediterrània entre els segles XIV i II a.C.

Protohistòria. Pobles i cultures a la Mediterrània entre els segles XIV i II a.C.

Francisco Gracia Alonso, Glòria Munilla Cabrillana.

Francisco Gracia Alonso, Glòria Munilla Cabrillana. Biblioteca Universitària 1. Edicions Universitat de Barcelona. 1997. 435 pàg. ISBN: 84-898

Activitat Científica

Activitat Científica

J.M. Gurt i Esparraguera, Francesc Gràcia i Alonso (Coord.)

J.M. Gurt i Esparraguera, Francesc Gràcia i Alonso (Coord.). Recerca en Arqueologia (Universitat de Barcelona). 1996.

New egyptian-type documents from the Mediterranean littoral of the Iberian Peninsula before the Roman conquest.

New egyptian-type documents from the Mediterranean littoral of the Iberian Peninsula before the Roman conquest.

Josep Padró i Parcerisa.

Josep Padró I Parcerisa. Orientalia Monspeliensia VIII, Institut d'Égyptologie-URA 1068 du CNRS. Ed. Université Paul Valéry - Université de Bar

1671661371261257311712312212453565962546557606358