ERAAUB

L'Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB), del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, neix de la necessitat d'adaptar la recerca arqueològica al desenvolupament de l'arqueometria, iniciant els seus treballs en el marc de la Línia de Recerca Departamental Caracterització física, química i mineralògica de ceràmiques arqueològiques, establerta l'any 1985.

Els seus successius treballs i projectes de recerca van comportar el seu reconeixement oficial, el setembre de 1992, com a equip de recerca per part de la Universitat de Barcelona en virtut del que s'expressa en el capítol II del títol V dels seus estatuts. L'ERAAUB ha estat igualment reconegut com a Grup de Recerca de Qualitat per la Generalitat de Catalunya des de l'any 1995, essent avui en dia un Grup de Recerca de Qualitat Consolidat.