IN MEMORIAM

STTL

vox tua nempe mea est / la teva veu és la meva (Epitafi d’Òstia, CIL XIV.356)

En record dels professors, professores i personal d’administració que ha format part del Departament i Secció de Prehistòria i Arqueologia.

Recordar-los és honorar la seva tasca científica i docent que és i serà la nostra.

Bene merenti

 

Joan Sanmartí Grego (1955-2022). Catedràtic d'Arqueologia

Roser Vilardell Pascual (1951-2020). Personal d'Administració i Serveis

Ana María Muñoz Amilibia (1932-2019). Professora agregada de Prehistòria

Mercè Roca Roumens (1947-2014). Catedràtica d'Arqueologia, Epigrafia i Numismàtica

María Encarna Sanahuja Yll (1948-2010). Professora Titular de Prehistòria

Alícia Estrada Martín (1966-2008). Professora de Pràctiques de Prehistòria

Pere de Palol i Salellas (1923-2005). Catedràtic d'Arqueologia Cristiana i Medieval

José Luís Maya González (1949-2001). Professor Titular de Prehistòria

Miquel Tarradell i Mateu (1920-1995). Catedràtic d'Arqueologia, Epigrafia i Numismàtica

Ramon Pallarès i Comas (1940-1992). Professor Titular de Prehistòria

Maria Lluïsa Pericot Raurich (1931-1989). Professora Titular de Prehistòria

Joan Maluquer de Motes i Nicolau (1915-1988). Catedràtic de Prehistòria

Lluís Pericot Garcia (1899-1978). Catedràtic de Prehistòria